Η ενεργειακή κρίση που είχε φέρει τις τιμές του φυσικού αερίου στα ύψη μπορεί να αποκλιμακώθηκε, όμως οι γενικότερες πληθωριστικές πιέσεις οδήγησαν σε αύξηση του κόστους βιομηχανικής τομάτας κατά 40% περίπου, όπως επισημαίνει η διοίκηση της Καρδιτσιώτικης Damavand στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2022-23 (Ιούλιος 2022 – Ιούνιος 2023). Παρά τις αυξήσεις αυτές, η εταιρεία κατάφερε στη συγκεκριμένη χρήση να αναπροσαρμόσει τις τιμές πώλησης ώστε να πετύχει περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA ύψους 9,46% και να πετύχει κερδοφορία μετά από φόρους. Ο κύκλος εργασιών της για το 2022-23 έκλεισε στα 39,20 εκατ.ευρώ, έναντι 28,72 εκατ. ευρώ το 2021-22, ενώ τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν από τα 3,32 εκατ. ευρώ στα 4,81 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μεικτού κέρδους να αυξάνεται από το 11,6% στο 12,3%.  Παρά τη θεαματική μείωση των εξόδων διάθεσης κατά 675.000 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε από την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά σχεδόν 900.000 ευρώ, λόγω αύξησης κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού της, κι έτσι το αποτέλεσμα προ φόρων ήταν και πάλι ζημιογόνο, αλλά με πολύ μικρότερες ζημιές (441.069 ευρώ, έναντι 1,82 εκατ. ευρώ), όμως το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε κέρδη 268.587 ευρώ (ζημίες το 2021-22: 1,24 εκατ. ευρώ).

Αύξηση μεγεθών παρά τις επιπτώσεις του Daniel

Αναφορικά με τη χρήση 2023-24, που ολοκληρώθηκε χθες, Κυριακή, η διοίκηση της Damavand κάνει λόγο για αυξημένο κύκλο εργασιών, αλλά και αυξημένο EBITDA. Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία παρέλαβε και επεξεργάστηκε όγκο τομάτας αυξημένο κατά 11% περίπου σε σχέση με τη χρήση 2022-23. Κατά την διάρκεια της περιόδου συλλογής τομάτας, η εταιρεία πραγματοποίησε επεξεργασία με ικανοποιητικές αποδόσεις με αντίστοιχη επίπτωση στο κόστος επεξεργασίας. Το παραπάνω, σε συνδυασμό με την μείωση του κόστους ενέργειας και παραγωγής ατμού, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα, η εταιρεία πέτυχε σημαντικές αυξήσεις στα συμβόλαια πώλησης που αφορούν τη χρήση 2023-24 και θα διαπραγματευθεί νέα αύξηση ώστε να καλυφθεί το σημαντικά αυξημένο κόστος βιομηχανικής τομάτας. Η Damavand δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel και Elias τον Σεπτέμβριο του 2023: παραγωγή ισοδύναμη με 3.500 στρέμματα βιομηχανικής τομάτας καταστράφηκε. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία αντιμετώπισε έλλειμα πρώτης ύλης που καλύφθηκε με προμήθειά αντίστοιχου προϊόντος από το εσωτερικό της χώρας, κάτι το οποίο αναμένεται να έχει αυξητική επίπτωση στο κόστος πωληθέντων της χρήσης 2023-2024.

Σπύρος Πιστικός, Foodreporter