Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με τον φορέα Πιστοποίησης BMCERT – BM TRADΑ, διοργάνωσε τετραήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα στελέχη της εταιρίας Intercomm Foods Α.Ε. στις 9 & 10 ΚΑΙ 17 & 18 Μαΐου αντίστοιχα, με θέμα: «Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστήματος HACCP – ISO 22000», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ.

Η Διοίκηση της Intercomm Foods AE δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών της.

Οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια του πιστοποιημένου σεμιναρίου είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν και να κατανοήσουν, τις βασικές αρχές ενός συστήματος που διέπουν τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 22000:2018. Στο σεμινάριο αναλύθηκαν οι απαιτήσεις του Προτύπου ISO 22000:2018, οι βασικές αρχές, η μεθοδολογία και οι τεχνικές διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κος Αθανάσιος Κουκούλης, ο οποίος έχει σπουδάσει Κτηνιατρική στο ΑΠΘ και εξειδικεύεται στην τεχνολογία τροφίμων. Εργάζεται ως επικεφαλής επιθεωρητής της BM CERT με μεγάλη εμπειρία στις επιθεωρήσεις βάσει Διεθνών Προτύπων ISO,FSSC, ευρωπαϊκών οδηγιών και νομοθεσίας. Επίσης είναι σύμβουλος σε θέματα ασφάλειας & υγιεινής τροφίμων τα τελευταία 15 χρόνια.

Ο ΣΘΕΒ, αρωγός στην προσπάθεια των επιχειρήσεων – μελών του για εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών όλων των διοικητικών βαθμίδων, θα συνεχίσει να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, τόσο ενδοεπιχειρησιακά όσο και διεπιχειρησιακά, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των στελεχών αυτών.