Στο διάστημα μέχρι το Πάσχα, αναφέρουν δημοσιεύματα επικαλούμενα καλά πληροφορημένες πηγές, θα πρέπει να αναμένεται η οριστική κατάληξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ομίλων Στασινόπουλου και Ξενοφώντα Καντώνια για τη συγχώνευση της ΕΤΕΜ με την θεσσαλική Cosmos Aluminium.

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, η Cosmos Aluminium, που εδρεύει στη Λάρισα, θα απορροφήσει την ΕΤΕΜ, με τον όμιλο Στασινόπουλου να διατηρεί μειοψηφικό ποσοστό στη νέα εταιρία.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, εφόσον ευοδωθεί, αλλάζουν σημαντικά τα δεδομένα στην εγχώρια αγορά διέλασης αλουμινίου, μέσω των συνεργειών που θα προκύψουν ανάμεσα στις δύο επιχειρήσεις.

Nα σημειωθεί ότι η ΕΤΕΜ κατά την τελευταία δημοσιευμένη χρήση της για το 2020 κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 37,98 εκατ. ευρώ, με τα αποτελέσματά της μετά από φόρους να ανέρχονται σε ζημίες 2,8 εκατ. ευρώ.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο όμιλος ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έχει κάνει κινήσεις για να ενισχύει την οικονομική θέση της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2021 ο όμιλος, στον οποίο υπάγεται η ΕΤΕΜ, είχε προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη δεύτερη κατά 24,31 εκατ. ευρώ, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους 22,8 εκατ. ευρώ με εισφορά σε μετρητά και 1,5 εκατ. ευρώ με εισφορά μηχανημάτων. 

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr