Σημαντική πτώση εμφάνισαν τα μεγέθη της Del Monte Ελλάς το 2021 σε σχέση με την πρώτη χρονιά της πανδημίας, όπου η θυγατρική της Del Monte International (με έδρα τον Παναμά) είχε καταγράψει υψηλές επιδόσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της Ελληνικής Del Monte, που εδρεύει στη Λάρισα, προέρχεται από εξαγωγές. Από τα €28,910 εκατ., μόλις τα €1,312 εκατ. αφορούν σε πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και τα υπόλοιπα €26,88 εκατ. σε εξαγωγές.

Σε σχέση με το 2020, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν εμφανίζεται στη λίστα η Ταϊλάνδη (€1,4 εκατ.), ενώ εμφανίστηκαν στην 6η θέση τα Μπαρμπάντος. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές της είχαν ανέλθει σε €35,48 εκατ. από τα €37,17 εκατ., που ήταν συνολικά ο τζίρος. ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Η ΠΑΡΑΓΏΓΗ Επίσης, η παραγωγή πρώτων υλών στη χώρα ανήλθε σε 276.000 τόνους ροδάκινα από 400.000 το 2020. Η χώρα παρήγε περίπου 8-9 εκατ. χ/β κονσερβοποιημένα ροδάκινα από 14,5 εκατ. την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Η παραγωγή ανήλθε σε 2.987.507 χαρτοκιβώτια - βαρέλια (έναντι 3.388.751 χαρτοκιβώτια - βαρέλια το 2020).

Τον Ιανουάριο 2017 η εταιρεία υπέβαλε αίτηση για την υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων Γενική Επιχειρηματικότητα του Ν. 4399/2016 για την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής για κομπόστες φρούτων – φρουτοσαλάτα – προϊόντα ντομάτας, συνολικού κόστους €2,965 εκατ., με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής επιχορήγησης ποσού €1,038 εκατ. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, που έχει ήδη, συμπεριληφθεί στον οριστικό Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Απρίλιο 2018, είναι σε 3 έτη από την έγκριση του και με δυνατότητα παράτασης δύο ετών, ήτοι μέχρι το 2023, όπως έχει ήδη, εγκριθεί. Στο πλαίσιο της ένταξης στον ανωτέρω επενδυτικό νόμο, η εταιρεία θα πρέπει να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με μέγιστο ποσό την αξία της επένδυσης για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.

Επίσης, τον Οκτώβριο 2017 η εταιρεία υπέβαλε αίτηση για λήψη επιχορήγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 "Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων για τον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής κονσερβοποιημένων φρούτων", συνολικού κόστους €5 εκατ., με επιχορήγηση ποσού €2,5 εκατ. (ποσοστού 50% του κόστους της επένδυσης) και το υπόλοιπο με αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Για το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο, έχει ήδη, εκδοθεί απόφαση από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας και η αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης, καθώς και οι αλλαγές της τεχνικής τροποποίησης του σχεδίου και η εταιρεία μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίησή του. Ήδη, τον περασμένο μήνα (9-6-2022), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέκρινε την καταβολή της α’ δόσης δημόσιας ενίσχυσης ποσού €530 χιλ.

Μάκης Αποστόλου FnB