Την πώληση του 22% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, από το συνολικό 40,39% που διαθέτει σήμερα το Δημόσιο, αποφάσισε το ΤΧΣ μετά την πρωτοφανή προσφορά που εκδηλώθηκε στην ιδιωτική τοποθέτηση, υπερκαλύπτοντας τη ζήτηση πάνω από 8 φορές.

Οι προσφορές που συγκεντρώθηκαν ανήλθαν σε 8,5 δισ. ευρώ, με συνέπεια το Ταμείο να αυξήσει τον αριθμό των μετοχών που διέθεσε από 182.943.031 σε 201.237.334 συνολικά, θέτοντας παράλληλα χθες το πρωί κατώφλι για την αποδοχή προτάσεων τα 5,30 ευρώ ανά μετοχή, σε σχέση με το εύρος τιμής που είχε ανακοινωθεί και το οποίο κυμαινόταν μεταξύ 5 έως 5,44 ευρώ ανά μετοχή. Οι επενδυτές στην ελληνική δημόσια προσφορά εγγράφονται υποχρεωτικά στη μέγιστη τιμή. Να σημειωθεί ότι η υψηλή συμμετοχή είχε καταγραφεί ήδη από την πρώτη ημέρα που άνοιξε το βιβλίο προσφορών, με προσφορές άνω των 6 δισ. ευρώ, ωθώντας την τιμή για εγγραφές στην ιδιωτική τοποθέτηση κοντά στο ανώτατο εύρος τιμής. Με τον τρόπο αυτό περιορίστηκε το discount σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της Εθνικής Τράπεζας (χθες η μετοχή έκλεισε στα 5,78 ευρώ), βάσει του οποίου έγινε η διάθεση μετοχών με τη διαδικασία του book building, που προεξοφλεί άλλωστε τιμή χαμηλότερη σε σχέση με αυτή του ταμπλό.

Συντριπτικά υψηλή ήταν η συμμετοχή στην ιδιωτική τοποθέτηση μεγάλων θεσμικών επενδυτών του εξωτερικού, καθώς και η συμμετοχή ιδιωτών και ειδικών επενδυτών (θεσμικοί) στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό της υψηλής ποιότητας επενδυτών είναι το γεγονός ότι τα hedge funds πήραν μόλις το 4% του ποσού που ζήτησαν, ενώ ενδεικτικό της υψηλής ζήτησης είναι ότι η δημόσια πρόταση στην Ελλάδα από ιδιώτες επενδυτές συγκέντρωσε 450 εκατ. ευρώ, χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνεται η συμμετοχή ειδικών επενδυτών, που επίσης συμμετείχαν στη δημόσια πρόταση στο εσωτερικό. Η συμμετοχή μακροπρόθεσμων επενδυτών κάλυψε πάνω από το μισό της ζήτησης και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την κατανομή των μετοχών μεταξύ των μεγάλων επενδυτικών οίκων που αποκτούν θέσεις στην Εθνική Τράπεζα είναι η Fidelity, η Blackrock, η Capital, η Allianz, η Lazard και τα επενδυτικά κεφάλαια Norges (Νορβηγία), GIC (Σιγκαπούρη), Robeco (Ολλανδία), RWC (ΗΠΑ) και Wellington (ΗΠΑ).

Με βάση την κατανομή των μετοχών που έχει αποφασίσει το ΤΧΣ, αυτή θα επιμερισθεί κατά 15% για την ελληνική δημόσια προσφορά και 85% για τη διεθνή προσφορά, με το Ταμείο να διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το εν λόγω ποσοστό κατανομής με βάση τη ζήτηση που εκφράστηκε σε κάθε τμήμα της προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση της κατανομής δεν θα έχει αποτέλεσμα η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα να λάβει ποσοστό χαμηλότερο από το 15% των προσφερομένων μετοχών.

Η διάθεση μετοχών της Εθνικής αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τοποθετήσεις στην Ευρώπη φέτος, η επιτυχία της οποίας αποδίδεται, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στον καλό συντονισμό που ακολούθησε η διοίκηση του ΤΧΣ, ολοκληρώνοντας παράλληλα δύο συναλλαγές σε εξαιρετικά αυστηρές προθεσμίες. Με βάση τις ίδιες πηγές, η έγκαιρη ολοκλήρωση της διάθεσης των μετοχών της Alpha Bank που κατείχε το Δημόσιο, βοήθησε και την επιτυχή διάθεση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, που ολοκληρώθηκε με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, παρά το γεγονός ότι οι δύο συναλλαγές έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα. Επόμενο βήμα στον τραπεζικό χώρο είναι η διάθεση ποσοστού που κατέχει το Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ στην Τράπεζα Πειραιώς, συναλλαγή που τοποθετείται την άνοιξη και πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διαθέσει το σύνολο του ποσοστού που ελέγχει το Ταμείο, δηλαδή το 27%, το οποίο με βάση τη σημερινή κεφαλαιοποίηση της τράπεζας, μπορεί να αποφέρει επίσης περί το 1 δισ. ευρώ.

Ευγενία Τζώρτζη, Καθημερινή