Το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος για την Τράπεζα Πειραιώς εστάλη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Βήματος, στον εισαγγελέα ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Τα κλιμάκια του SSM και της Τράπεζας της Ελλάδας ολοκλήρωσαν τον έλεγχο για την διερεύνηση παραβάσεων σχετικά με διαγραφές δανείων καθώς και για το αν τηρήθηκαν απαρέγκλιτα όσα ορίζουν οι διατάξεις για τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.

Τα ευρήματα αφορούν στις πωλήσεις στεγαστικών δανείων σε φιλικά funds με το ακίνητο να παραμένει στον δανειολήπτη, μετοχοδάνεια που αφού πωλήθηκαν σε funds στη συνέχεια  εξαγοράστηκαν από τους κατέχοντες στο 20% της αρχικής αξίας, επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά αλλά και παράκαμψη των capital controls με όχημά λογαριασμούς μισθοδοσίας.

Διευκρινίζεται ότι οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν αφορούν την περίοδο από τα τέλη του 2014 έως και το 2016.

Ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς

«Σχετικά με δημοσιεύματα, που αφορούν έρευνες για υποθέσεις προηγούμενων ετών, σημειώνεται ότι το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας Πειραιώς δεν επιτρέπει να σχολιάζουμε οποιαδήποτε ζητήματα ελέγχονται ή βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Πολιτική και πρακτική μας είναι η απρόσκοπτη και πλήρης συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές που διεξάγουν ελέγχους. 

Προσβλέπουμε στην κατάληξη αυτών των ερευνών, ώστε να εξετάσουμε τα όποια ευρήματα και να πράξουμε αναλόγως.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχοντας ολοκληρώσει την ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών της, λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα διεθνούς πρακτικής στην εταιρική διακυβέρνηση.

Η νέα διοίκηση δεσμεύεται από τους στόχους και τη στρατηγική της Agenda 2020, που θα καταστήσει την Τράπεζα Πειραιώς την πλέον αξιόπιστη στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους της».