Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων με την Παγκρήτια και η νέα τράπεζα απλώνει το δίκτυό της ανά την Ελλάδα με δυο καταστήματα στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα σε Λάρισα και Βόλο.

"Το φθινόπωρο θα έχουν την Candia Bank στην Κρήτη, μια μεγάλη τράπεζα στη χώρα. Θα έχει ενεργητικό μέσα σε μια τριετία που θα ξεπερνάει τα €5 δισ. Θα είναι μια τράπεζα που θα έχει δίκτυο 150 καταστημάτων σε όλη της Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις της χώρας και κατανομή καλύτερη στο λεκανοπέδιο Αττικής και στην Αθήνα", δήλωσε ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Χανίων, Μιχάλης Μαρακάκης, στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, δίνοντας το στίγμα της επόμενης ημέρας, που διασφαλίζει τα συμφέροντα των μεριδιούχων και των τοπικών επιχειρήσεων, στις οποίες έχει συμμετοχή η τράπεζα.

Με την απόφαση για συγχώνευση με την Παγκρήτια και τη δημιουργία της Candia Bank -"τελείωσε ο πρώτος κύκλος της ζωής αυτής της τράπεζας και τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα", είπε ο κ. Μαρακάκης. Με τον απολογισμό των 30 χρόνων της Τράπεζας Χανιών να είναι θετικός, ο Πρόεδρός της, από το βήμα της τελευταίας Τακτικής Συνέλευσης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Μιχάλη Σάλλα, που ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμος και ξεχωριστός για αυτή τη συνεργασία, "γιατί και αυτός το επιθυμεί, όπως και εμείς, γιατί πιστεύουμε σε μια μεγάλη τράπεζα που θα παίξει σημαντικό ρόλο στον τόπο μας". Όπως είπε ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Χανίων, εντός του Ιουλίου αναμένεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η τελική έγκριση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας, ύψους περίπου €100 εκατ., σύμφωνα με τον ίδιο.

"Όλη αυτή η διαδικασία ανεβάζει την εσωτερική αξία της μερίδας της Τράπεζας Χανίων στο 44%. Θα έχουμε αύξηση της εσωτερικής αξίας της μερίδας περίπου 44%, που οφείλεται στην αύξηση των €100 εκατ., που γίνεται σε ειδική τιμή, πάνω από τη δική μας λογιστική αξία και δεύτερο, ότι, μέσα στον πρώτο τρίμηνο του 2023, η Candia Bank αγοράζει το ενεργητικό και παθητικό μιας μεγάλης αγγλικής τράπεζας, της HSBC, που λειτουργεί στην Αθήνα, τα 15 καταστήματα, και για αυτή την αγορά, θα πάρουμε περίπου €100 εκατ. Και αυτό θα ανεβάσει ουσιαστικά την εσωτερική αξία της μετοχής και των δικών μας μετόχων περίπου 44%".

Σε ότι αφορά τη διοικητική δομή και τον ρόλο του ίδιου την επόμενη ημέρα, ο κ. Μαρακάκης γνωστοποίησε ότι ο ίδιος θα συνεχίσει ως Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, ενώ ο Πρόεδρος του νέου ιδρύματος θα είναι Μη Εκτελεστικός, δεν προέρχεται από τον τραπεζικό κλάδο και θα επιλεγεί κοινή συναινέσει. Σε ότι αφορά τον απολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων, που έκανε ο Αντιπρόεδρος της Τράπεζας Χανίων, ο Γιώργος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι: • Το συνολικό ενεργητικό της Τράπεζας την 31/12/2021 ανήλθε σε €668,5 εκατ. • Αντίστοιχα, σε επίπεδο Ομίλου, το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε €680 εκατ. Παρατηρείται μείωση συγκριτικά με την 31.12.2020, που οφείλεται κυρίως στη μείωση των διαθεσίμων και των δανείων μετά από προβλέψεις, παρόλο που μέσα στη χρονιά καταγράφεται αύξηση της επενδυτική περιουσίας κατά €9,4 εκατ. • Οι συνολικές χορηγήσεις προ προβλέψεων ανέρχονται σε €486,7 εκατ. στα τέλη Δεκεμβρίου του 2021 έναντι €477,3 εκατ. Το 2020, παρουσιάζεται μικρή αύξηση 2% • Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα δάνεια δηλαδή, με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και σε οριστική καθυστέρηση, ανήλθαν σε €208,8 εκατ., που αντιστοιχούν στο 42,9% του συνολικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

Άρτεμις Σπηλιώτη BnB