Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου, όπου μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι η έγκρισή ή μη της ειδικής γνωμοδότησης του δικηγόρου Σπύρου Δεσύλλα, αναφορικά με τη νησίδα Αλατάς και τις ενέργειες που θα πρέπει να δρομολογηθούν.

Ο Δήμος σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά δεν έχει εισπράξει τα τελευταία 20 χρόνια ενοίκια ύψους 250.000 ευρώ από τη μισθώτρια εταιρεία.

Η εταιρεία είχε συμβληθεί από το 1998 με την πρώην Κοινότητα Τρικερίου με μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης με σκοπό την αξιοποίηση της νησίδας Αλατάς και εξασφάλισε μετά από χρονοβόρες διαδικασίες την έκδοση περιβαλλοντικών όρων με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ την 16/7/2006, για την οποία έγινε έφεση στο Συμβούλιο Επικρατείας με αποτέλεσμα την ακύρωσή της το 2014.

Μεταξύ άλλων υπενθυμίζεται ότι, με απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως και ακυρώθηκε η με αριθ. πρωτ. 1489323/3316/18.07.2006 κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων, Τουριστικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία είχαν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία τουριστικού καταλύματος κλασικού τύπου 5* δυναμικότητας 950 κλινών στη νησίδα Αλατάς, η οποία, όμως, δεν βρέθηκε στα αρχεία του Δήμου .

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του δικηγόρου, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου πρέπει να λάβει δραστικά και άμεσα νομικά μέτρα, ώστε να προστατέψει τα συμφέροντά του και να προβεί άμεσα στην έγερση αγωγής καταγγελίας της μίσθωσης, με αίτημα τη λύση της μισθωτικής σχέσης, την αποβολή της μισθώτριάς εταιρείας από το μίσθιο και τη διεκδίκηση των οφειλόμενων μισθωμάτων έως σήμερα και να διασφαλιστεί ότι ο Δήμος δεν θα απωλέσει τα μισθώματά του.

Τουριστικός παράδεισος ο Αλατάς δεν έγινε, τουλάχιστον να πάρουν τα ενοίκια ...

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Θεσσαλία)