Ακόμα και ακυρώσεις εργολαβικών συμφώνων για την ανέγερση πολυκατοικιών αξίας εκατ. ευρώ έχουν αρχίσει να προκαλούν οι αυξήσεις των τιμών των οικοδομικών υλικών. Το τελευταίο διάστημα ακυρώνονται συμφωνίες για αντιπαροχές οικοπέδων, λόγω της αλλαγής στάσης ορισμένων κατασκευαστών, οι οποίοι επιχειρούν να μειώσουν τις τιμές με αφορμή την αύξηση των τιμών των υλικών.

Υπολογίζεται ότι σε ορισμένες κατηγορίες υλικών προκύπτουν αυξήσεις της τάξης του 50%-60% σε σχέση με πριν από ένα χρόνο, ωστόσο υπάρχει η πεποίθηση ότι οι τιμές θα επιστρέψουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδο έπειτα από λίγους μήνες.

Ωστόσο, μέχρι τότε θεωρείται βέβαιο ότι το ρίσκο που αναλαμβάνει ένας κατασκευαστής είναι μεγαλύτερο. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, πολλές φορές το περιθώριο κέρδους (προ φόρων) ξεπερνάει το 30%, οπότε η επίκληση των αυξήσεων των τιμών των υλικών, για εξασφάλιση σημαντικών εκπτώσεων στο κόστος της γης, φαντάζει και ως διαπραγματευτική τακτική.

Χ.Ψ.