Επιστολή, που εστάλη στις 16 Ιουνίου από την Οµοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδας προς τον θεσσαλό υπουργό Κώστα Σκρέκα, ζητεί παράταση «τουλάχιστον ενός µήνα» για το πρόγραµµα «Αλλάζω συσκευή» για τα κλιµατιστικά.

Τι συµβαίνει; Οι περίπου 700 πιστοποιηµένοι ψυκτικοί που έχουν δηλώσει συµµετοχή, δεν προλαβαίνουν µέσα στον µεγάλο φόρτο εργασίας του καλοκαιριού την προθεσµία της 30ής Σεπτεµβρίου, που πρέπει να πραγµατοποιηθεί η απόσυρση των παλαιών συσκευών.

Μιλούν µάλιστα για «λάθος εποχή» που «τρέχει» το πρόγραµµα.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr