Το ενδεχόμενο να προτείνει την επέκταση των υποχρεωτικών αναγραφών καταγωγής ή προέλευσης σε ορισμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος και του γάλακτος που χρησιμοποιείται ως συστατικό, εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η Κύπρια επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, απαντώντας σε ερώτηση του Έλληνα ευρωβουλευτή Εμμανουήλ Φράγκου σχετικά με γαλακτοκομικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέροντας το επίθετο «ελληνικό» ή ελληνικά χαρακτηριστικά, χωρίς να παράγονται στην Ελλάδα.

«Έχει δρομολογηθεί εκτίμηση αντικτύπου, ενώ θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από την υποβολή τελικής πρότασης. Θα ανατεθεί εξωτερική μελέτη για τη συλλογή δεδομένων τα οποία θα σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις οικονομικές επιπτώσεις, σε επίπεδο ΕΕ, των διαφόρων επιλογών πολιτικής στους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων, στους καταναλωτές και στις δημόσιες αρχές», εξηγεί η Στέλλα Κυριακίδου.

Ωστόσο, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, διευκρινίζει πως δεν προβλέπεται αναλυτική μελέτη σχετικά με τη συνολική αξία της ένδειξης «ελληνικό» στη διεθνή αγορά, και μάλιστα δεν θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την πρωτοβουλία αυτή, η οποία θα προτείνει κανόνες για προϊόντα που διατίθενται στην ενωσιακή αγορά.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν την καταγωγή των τροφίμων τους, όταν η μη αναγραφή της ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική καταγωγή ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του τροφίμου, ιδιαίτερα αν οι πληροφορίες που συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο σύνολό της υπονοούν ότι το τρόφιμο έχει διαφορετική χώρα καταγωγής ή διαφορετικό τόπο προέλευσης.

Σπύρος Πιστικός Foodreporter