Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας για τις 16 Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα της Super League Ελλάδος το 2016/2017.

Σύμφωνα με τους τελευταίους διαθέσιμους ισολογισμούς της οικονομικής χρήσης 2015/2016 από 1/7/2015 έως 30/6/2016, οι 15 ΠΑΕ (δεν κατέστη εφικτό η εύρεση του ισολογισμού της ΒΕΡΟΙΑ ΓΑΣ ΠΑΕ) κατάφεραν να αυξήσουν τόσο τα έσοδά τους κατά 6,44% αλλά και τα ζημιογόνα προ φόρων αποτελέσματά τους κατά 45,46% το 2015/2016 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 2014/2015.

Αναλυτικότερα:

Έσοδα

Οι 15 ΠΑΕ κατέγραψαν συνολικά έσοδα 157,74 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,44% σε σχέση με το 2014/2015.

Η κατάταξη των ΠΑΕ με βάση τα έσοδα το 2015/2016:

1)            ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ με 72,87 εκατ. ευρώ (-8,54% σε σχέση με το 2014/2015)

2)            ΠΑΟΚ ΠΑΕ με 19,52 εκατ. ευρώ (+ 53,23 % σε σχέση με το 2014/2015)

3)            ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ ΠΑΕ με 13,31 εκατ. ευρώ (-25,67%)

4)            ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΓΣ ΠΑΕ με 10,15 εκατ. ευρώ (+35,55%)

5)            ΑΕΚ ΠΑΕ με 10,07 εκατ. ευρώ (+51,04% σε σχέση με το 2014/2015)

Ζημίες προ φόρων

Οι 15 ΠΑΕ κατέγραψαν συνολικές ζημίες προ φόρων ύψους 36,08 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 45,46% σε σχέση με το 2014/2015.

Τις μεγαλύτερες ζημίες προ φόρων της παρουσιάζει η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ ΠΑΕ με

-12,69 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 154% σε σχέση με τις επίσης ζημίες προ φόρων της προηγούμενης περιόδου (1/7/2014 έως 30/6/2015).

Ακολουθεί η ΠΑΟΚ ΠΑΕ με ζημίες προ φόρων για το 2015/2016 ύψους -9,97 εκατ.ευρώ, μειωμένες κατά 36% σε σχέση με τις ζημίες προ φόρων της προηγούμενης περιόδου.

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ για τη χρήση 2015/2016 εμφάνισε ζημίες προ φόρων ύψους -6,43 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 392% σε σχέση με τις ζημίες προ φόρων της προηγούμενης περιόδου (1/7/2014 έως 30/6/2015).

Η ΑΕΚ ΠΑΕ είχε ζημίες προ φόρων που ανέρχονται στα -4,19 εκατ. ευρώ για το 2015/2016 από κέρδη προ φόρων 209 χιλ. ευρώ το 2014/2015.

Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ΠΑΕ κατέχουν το 92% του συνόλου του ζημιογόνου προ φόρων αποτελέσματος για το 2015/2016 που ανέρχεται στο πόσο των 33,29 εκατ. ευρώ.

Η πιο κερδοφόρα (κέρδη προ φόρων) ΠΑΕ για το 2015/2016 ήταν η ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΓΣ ΠΑΕ, με κέρδη προ φόρων ύψους 2,77 εκατ. ευρώ.

Σημείωση: Τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2015/2016 (1/7/2015 έως 30/6/2016) αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2015/2016 και αυτά της οικονομικής χρήσης 2014/2015 (1/7/2014 έως 30/6/2015) αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2014/2015.