Κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε συγκεκριμένες επενδύσεις παρέχει διάταξη του οικονομικού επιτελείου που κατατέθηκε στη Βουλή. Όπως σημειώνει η Καθημερινή, η κυβέρνηση αποφάσισε να απαλλάξει στο 100% τις δαπάνες για πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση από το φορολογητέο εισόδημα για τα έτη 2023, 2024 και 2025.

Από την υπερ-έκπτωση των δαπανών εξαιρούνται όσες δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οπως τονίζεται στη διάταξη, η έκπτωση αποτελεί πρόσθετο κίνητρο, πέραν της συνήθους έκπτωσης αυτών των δαπανών, που ήδη εφαρμόζεται με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η υπερ-έκπτωση εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένες δαπάνες αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με τη λήψη ηλεκτρονικού τιμολογίου, από επιχειρήσεις που διαθέτουν συγκεκριμένους ΚΑΔ δραστηριότητας ή κωδικούς σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Νίκαιας (Nice Classification, NCL) προκειμένου για επιχειρήσεις αλλοδαπής.

Η χορήγηση της ενίσχυσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, και αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται και πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025.

Αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου τα συναρμόδια υπουργεία, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση αυτών των δαπανών που θα εκπίπτουν και των προϋποθέσεων συμβατότητας από άποψη κρατικών ενισχύσεων.

Σημειώνεται ότι αυτά τα κίνητρα έρχονται σε συνέχεια των κινήτρων που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

– Απαλλαγή για εννέα έτη κατά 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των κερδών, υπό την προϋπόθεση ενός ελάχιστου αθροιστικά κύκλου εργασιών, στις περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων, συνεργασίας προσώπων, μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων. – Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων ή εισφοράς ατομικής επιχείρησης, το φορολογικό όφελος από την απαλλαγή μπορεί να ανέλθει συνολικά έως του ποσού των 500.000 ευρώ.