Στοιχεία Ελλήνων με καταθέσεις στο εξωτερικό, μερίσματα, μετοχές και ακίνητη περιουσία των τελευταίων δύο ετών έχει στα χέρια της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Τα στοιχεία αυτά επεξεργάζονται οι ελεγκτές της φορολογικής διοίκησης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν δηλωθεί τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο εξωτερικό, είτε πρόκειται για ακίνητα είτε για λογαριασμούς.

Οπως αναφέρει ανώτατος παράγων της φορολογικής διοίκησης, ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης των στοιχείων. Συγκεκριμένα, το πρώτο βήμα του ελέγχου προβλέπει την ταυτοποίηση των φορολογουμένων καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η ΑΑΔΕ λαμβάνει μόνο όνομα, επίθετο και πατρώνυμο από τις ξένες αρχές. Πλέον, η ΑΑΔΕ βρίσκεται στο δεύτερο μέρος, αυτό του ελέγχου που αφορά τα εισοδήματα. Εάν, δηλαδή, τα χρήματα που είναι κατατεθειμένα σε λογαριασμούς της αλλοδαπής έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση εάν έχουν φορολογηθεί στη χώρα μας.

Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου οπότε και αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις στην περίπτωση που διαπιστωθεί φοροδιαφυγή. Το τρίτο μέρος του ελέγχου θα αφορά τον έλεγχο των μερισμάτων μετοχών και γενικότερα χρηματοοικονομικών προϊόντων που διαθέτουν Ελληνες στο εξωτερικό. Η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο και γνώσεις και για αυτό τον λόγο τα αποτελέσματα του ελέγχου αναμένεται να καθυστερήσουν.

Στην περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν έχουν δηλωθεί περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν στο εξωτερικό, οι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ελέγχους σε βάθος και με μεγάλα πρόστιμα. Ειδικότερα:

1. Στην περίπτωση που πρόκειται για χρηματικά ποσά που δεν έχουν δηλωθεί στις φορολογικές αρχές και τα οποία έφυγαν από την Ελλάδα με προορισμό κάποια χώρα του εξωτερικού, ο έλεγχος θα φθάσει στα τελευταία πέντε έτη, καθώς το Δημόσιο δεν έχει δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο πέραν των πέντε ετών.

2. Στην περίπτωση που πρόκειται για χρηματικά ποσά που δεν έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα και εμφανίζονται σε λογαριασμούς στο εξωτερικό χωρίς μάλιστα να έχουν περάσει από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ή γενικότερα χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ο έλεγχος είναι αναμφισβήτητος και δεν περιορίζεται μόνο στα πέντε χρόνια αλλά στα δέκα. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος επεκτείνεται μέχρι και το 2007, περίοδο που παρά πολλοί διέθεταν και έβγαζαν στο εξωτερικό με διάφορους τρόπους μεγάλα χρηματικά ποσά.

Επί της ουσίας υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα στοιχεία του 2017 που ελήφθησαν από τις φορολογικές αρχές να οδηγήσουν σε έλεγχο δεκαετίας, στην περίπτωση βέβαια που κάποιοι δεν δήλωσαν τα ποσά που διαθέτουν στο εξωτερικό στη φορολογική τους δήλωση. Αντίθετα, όσοι διαθέτουν χρήματα στο εξωτερικό, τα οποία δικαιολογούνται από τα περιουσιακά τους στοιχεία και έχουν φορολογηθεί, δεν έχουν να ανησυχούν για το παραμικρό. Ωστόσο, χρήματα που δεν δικαιολογούνται, που αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, δεν κινδυνεύουν απλά με πρόστιμο, αλλά σχεδόν με αφανισμό.

Ο έλεγχος των στοιχείων που απεστάλησαν από τις συνεργαζόμενες χώρες μπορεί πλέον να γίνει μαζικά, δεδομένου ότι η ΑΑΔΕ έχει τα πρόσφατα τραπεζικά δεδομένα των ετών 2016-2018. Με τη διάταξη που κατατέθηκε το προηγούμενο διάστημα στη Βουλή και η οποία ορίζει τη μαζική αποστολή αιτημάτων προς τις τράπεζες για την άντληση στοιχείων που σχετίζονται με τους τραπεζικούς λογαριασμού των φορολογούμενων, οι ελεγκτές δεν χρειάζεται να περιμένουν πότε θα τους κοινοποιηθούν τα στοιχεία. Και αυτό, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων λαμβάνει, με τρόπο μαζικό και αυτοματοποιημένο, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς, λογαριασμούς πληρωμών, επενδυτικών προϊόντων και δανειακές συμβάσεις ελεγχόμενων από την ΑΑΔΕ φυσικών ή νομικών προσώπων και οντοτήτων, από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Προκόπης Χατζηνικολάου Καθημερινή