Το υπουργείο Οικονομικών δίνει κίνητρα στους φορολογουμένους να πληρώνουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κατηγορίες επαγγελματιών που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής. Θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα το 30% των δαπανών και έως 5.000 ευρώ προς 18 κατηγορίες επαγγελματιών, μεταξύ των οποίων αρχιτέκτονες, δικηγόροι, ξυλουργοί, σιδεράδες, ψυκτικοί, νοσηλευτές και αποκλειστικές νοσοκόμες κ.ά. Στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι καλύψουν το όριο των 5.000 ευρώ σε αποδείξεις από τις συγκεκριμένες κατηγορίες, θα καταβάλουν λιγότερο φόρο 450 ευρώ εφόσον το εισόδημα ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, 1.100 ευρώ για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και άνω των 2.000 ευρώ για εισόδημα που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. Επίσης, οι ηλεκτρονικές πληρωμές σε γιατρούς θα μετρούν διπλά.

∆εκαοκτώ κατηγορίες επαγγελµάτων βρίσκονται στην κορυφή της λίστας φοροδιαφυγής, αλλά και µειωµένων ηλεκτρονικών συναλλαγών του υπουργείου Οικονοµικών. Με στόχο τη µείωση της φοροδιαφυγής η κυβέρνηση προχωρά στη θεσµοθέτηση κινήτρων έτσι ώστε οι φορολογούµενοι να αναζητούν τις αποδείξεις που θα οδηγούν και στη µείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Συγκεκριµένα, οι πληρωµές στα συγκεκριµένα επαγγέλµατα εφόσον πραγµατοποιούνται µέσω πιστωτικών ή χρεωστικών ή προπληρωµένων καρτών ή µέσω e-banking ή άλλων ηλεκτρονικών µεθόδων πληρωµής, θα εκπίπτουν σε ποσοστό 30% από το φορολογητέο εισόδηµα και µέχρι ποσού 5.000 ευρώ.

Παράλληλα, το οικονοµικό επιτελείο αποφάσισε να δώσει και άλλα κίνητρα σε όσους πληρώνουν ηλεκτρονικά τις επισκέψεις τους σε γιατρούς. Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό, οι αποδείξεις θα «µετρούν» διπλά, διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό τους φορολογουµένους να καλύψουν το 30% του εισοδήµατος µε ηλεκτρονικές αποδείξεις. ∆ηλαδή, στην περίπτωση που κάποιος επισκεφθεί τον γιατρό, εάν το κόστος φτάνει τα 100 ευρώ, τότε θα υπολογίζεται στα 200 ευρώ εάν πληρώσει ηλεκτρονικά. Οπως αναφέρεται στο κείµενο των µεταρρυθµίσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση συµφώνησαν να προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή νοµοθετική ρύθµιση που θα προβλέπει ότι:

1) Θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµα κάθε φυσικού προσώπου το 30% των εξόδων που πραγµατοποιεί κάθε χρόνο µέσω ηλεκτρονικών πληρωµών για υπηρεσίες παρεχόµενες από συγκεκριµένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελµατιών, στις οποίες το επίπεδο των ηλεκτρονικών πληρωµών είναι χαµηλό και συνεπώς αναµένεται υψηλή φοροδιαφυγή. Το ποσό που θα εκπίπτει δεν θα µπορεί να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ. Το µέτρο αυτό θα έχει διάρκεια ισχύος έως και τέσσερα χρόνια.

Από την εφαρµογή του παραπάνω µέτρου και στην περίπτωση που οι φορολογούµενοι καλύψουν το όριο των 5.000 που προβλέπει η νοµοθεσία, θα µπορούν να γλιτώνουν φόρο ύψους 450 ευρώ εφόσον το εισόδηµα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ, 1.100 ευρώ για εισόδηµα έως 20.000 ευρώ και πάνω από 2.000 ευρώ για εισόδηµα άνω των 40.000 ευρώ.

Ο συνολικός αριθµός ηλεκτρονικών συναλλαγών στις κατηγορίες που επιλέχθηκαν να συµπεριληφθούν στο µέτρο ανέρχεται σε 103 εκατοµµύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Αν υποθέσουµε ότι δεν υπάρχει αύξηση των συναλλαγών σε αυτές τις κατηγορίες, το 30% αυτών των συναλλαγών ανέρχεται σε 31 εκατοµµύρια ευρώ και υποθέτοντας ένα οριακό ποσοστό φόρου εισοδήµατος 22%, το µέγιστο κόστος εκτιµάται σε 7 εκατοµµύρια ευρώ.

Οπως προαναφέρθηκε, τα έξοδα που πραγµατοποιεί ετησίως κάθε φυσικό πρόσωπο για επισκέψεις σε γιατρούς θα υπολογίζονται για την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγµατικού εισοδήµατος µε δαπάνες που έχουν πληρωθεί µέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Σύµφωνα µε το σχετικό κείµενο: «Αυτό το κίνητρο αναµένεται να µειώσει τη φοροδιαφυγή µεταξύ των γιατρών που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες πρώτου σταδίου, καθώς και να επιτρέψει στους ηλικιωµένους να φτάσουν το απαιτούµενο όριο 30% µέσω ηλεκτρονικών πληρωµών. ∆εδοµένου ότι τα ιατρικά έξοδα δεν µπορούν να αποφευχθούν, δηλαδή εξαρτώνται από την πραγµατική ανάγκη του ασθενούς, είναι σκόπιµο να επιβληθεί η χρήση ηλεκτρονικών πληρωµών σε αυτόν τον τοµέα, προκειµένου να µειωθεί η φοροδιαφυγή των γιατρών. Λόγω του υψηλότερου όγκου συναλλαγών σε αυτόν τον τοµέα προτείνεται οι συναλλαγές να συµπεριληφθούν στο µέτρο που προβλέπει την κάλυψη µε ηλεκτρονικές αποδείξεις του 30% του εισοδήµατος προκειµένου να περιοριστεί το δυνητικό κόστος».

Προκόπης Χατζηνικολάου Καθημερινή