Στην απορρόφηση εννέα καταστημάτων από τα έντεκα που διαθέτει η τοπική αλυσίδα των Ιωαννίνων SEP Markets προχωρά η Σκλαβενίτης. Τα άλλα δυο συνεχίζουν ως έχουν με την επωνυμία SEP Markets.

Η «Σκλαβενίτης», η οποία διέθετε μόνο δύο καταστήματα στην πόλη των Ιωαννίνων, ενισχύει την παρουσία της και θα διαθέτει πλέον 11 σημεία πώλησης, ενώ το σύνολο των καταστημάτων με το σήμα «Σκλαβενίτης» αυξάνεται στα 460.

Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της «SEP ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», ο κύκλος εργασιών της το 2020 υποχώρησε σε 17,63 εκατ. ευρώ έναντι 18,54 εκατ. ευρώ το 2019. Η εταιρεία είχε υποχρεώσεις 6,44 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων βραχυπρόθεσμες 4,67 εκατ. ευρώ.

Η ελεγκτική εταιρεία (Grant Thornton) σημειώνει στην οικονομική έκθεση για τη χρήση του 2020 ότι το σύνολο της αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί μικρότερο του ½ του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά 1,19 εκατ. ευρώ. 

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr