Στο πλαίσιο της στήριξης των καταναλωτών, προχώρησε σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για τη διάθεση του φυσικού αερίου κίνησης (CNG) στο πρατήριό της στη Λάρισα με σήμα «ελίν» σε τιμές πώλησης αντίστοιχες με τις τιμές στα πρατήρια με σήμα FISIKON.

Η συνεργασία αυτή στοχεύει στη στήριξη των επαγγελματιών και ιδιωτών οδηγών που έχουν επιλέξει το φυσικό αέριο ως καύσιμο για την κίνηση των οχημάτων τους. Το εν λόγω πρατήριο θα ξεκινήσει να διαθέτει φυσικό αέριο κίνησης στη νέα τιμή εντός των προσεχών ημερών.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας εξακολουθεί να στηρίζει τους καταναλωτές CNG, ενώ παράλληλα διευρύνει το δίκτυο πρατηρίων με στόχο την εξυπηρέτηση του κοινού. Η ελίν προχωρεί στην ενεργειακή μετεξέλιξη του δικτύου πρατηρίων σε ολοκληρωμένους ενεργειακούς σταθμούς, επενδύοντας στο συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG).

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr