Σε κινήσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος των κορεσμένων δικτύων προχωρεί και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, προετοιμάζει ρύθμιση για να ξεσκαρτάρει παλαιά έργα που έχουν λάβει όρους σύνδεσης και λιμνάζουν, έχοντας δεσμεύσει πολύτιμο ηλεκτρικό χώρο. Ειδικότερα θα προσδιορίζει πως τα συγκεκριμένα έργα θα αποσύρονται ανάλογα με το χρονικό διάστημα που δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο δίχως να υλοποιούν την επένδυση.

Ο χώρος που θα απελευθερωθεί έπειτα από την εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης, η οποία υπολογίζεται ότι θα εισαχθεί σε κάποιο από τα επόμενα νομοσχέδια που θα προωθηθούν προς ψήφιση στη Βουλή, αναμένεται να διατεθεί για την αύξηση του μέγιστου ορίου ισχύος της ομάδας Β στη σειρά προτεραιότητας που προβλέπει η υπουργική απόφαση, η οποία είχε δημοσιευθεί παραμονές Δεκαπενταύγουστου και καθορίζει το πλαίσιο προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης (ΟΠΣ) για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ καθώς και για σταθμούς αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί κορεσμένα δίκτυα.

Στην ομάδα Β, η οποία έχει μπει στη δεύτερη ομάδα προτεραιότητας της υπουργικής απόφασης, υπάγονται οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, για τους οποίους ο παραγωγός έχει συνάψει ή δεσμεύεται μέσω συμφωνίας ότι θα συνάψει διμερή σύμβαση (PPA) αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τελικό πελάτη μη οικιακής χρήσης, δηλαδή εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις ή με προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Γι’ αυτή την ομάδα έχει οριστεί μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης μόλις στα 1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος, το οποίο ήδη υπερκαλύπτεται από τις αιτήσεις έργων ΑΠΕ τα οποία θα προχωρήσουν με διμερείς συμβάσεις και προσεγγίζουν τα 6 GW. Το ΥΠΕΝ, προβλέποντας ότι τα συγκεκριμένα έργα αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, προσανατολίζεται να αυξήσει το μέγιστο όριο για αυτή την κατηγορία, πιθανότατα έως και στα 4,5 GW. Αυτό που επί του παρόντος δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι εάν αυτή η αύξηση της συνολικής ισχύος θα γίνει σταδιακά ή εφάπαξ.

Χρύσα Λιάγγου