Δημήτρης Δόβας MD, DFFP

Χειρουργός Γυναικολόγος - Ειδικός στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Η διείσδυση του διαδικτύου στην καθημερινότητά μας είναι αναμφισβήτητη. Η πρόσβαση στην πληροφορία έχει αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα των διαθέσιμων επιλογών και όχι μόνο σε τοπικό, αλλά στην πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορούμε να συγκρίνουμε τις διαθέσιμες εναλλακτικές τόσο από πλευρά ποιότητας όσο και κόστους.

Είναι εντυπωσιακό ότι παρόμοιες τάσεις εμφανίζονται ακόμη και στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Παραδοσιακοί ενδοιασμοί και επιφυλάξεις λόγω της φύσης των υπηρεσιών αυτών δε φαίνεται να έχουν πλέον θέση στις σημερινές κοινωνίες.

Οι κύριοι λόγοι που κάποιος θα αναζητήσει παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο εξωτερικό είναι οι ακόλουθοι:

-          Καλύτερη ποιότητα σε σχέση με αυτήν στη χώρα μόνιμης κατοικίας

-          Χαμηλότερο κόστος

-          Πρόσβαση σε θεραπευτικές επιλογές που δεν είναι διαθέσιμες στη χώρα τους λόγω απαγορευτικής νομοθεσίας ή απουσία τεχνολογιών αιχμής

-          Μεγάλη αναμονή για θεραπεία σε τοπικούς φορείς υγείας

-          Συνδυασμός θεραπείας με τουρισμό – αναψυχή

Οι πιο δημοφιλείς τομείς υγείας είναι η αναπαραγωγική ιατρική (εξωσωματική γονιμοποίηση), η πλαστική χειρουργική καθώς και οι οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Ο ρόλος του κράτους τόσο στην προώθηση όσο και στη ρύθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι κομβικός. Πολλά κράτη οργανώνουν δομημένες καμπάνιες προώθησης των υπηρεσιών υγείας σε διεθνείς εκθέσεις τόσο ιατρικού όσο και τουριστικού περιεχομένου. Παράλληλα ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των μονάδων υγείας καθώς και ο ουσιαστικός έλεγχος διασφαλίζει στους ασθενείς το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εκδώσει οδηγίες σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό για υπηρεσίες αναπαραγωγικής ιατρικής (cross border reproductive care) προκειμένου να προστατεύσει την υγεία των πολιτών της που αναζητούν θεραπεία σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Στους δύσκολους επιχειρηματικά καιρούς για την Ελλάδα, η εξωστρέφεια στο χώρο της υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ακολουθώντας το παράδειγμα των τουριστικών μας επιχειρήσεων στα πλαίσια της προώθησης και του marketing, έχουμε καταφέρει να κάνουμε τη χώρα μας έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για «τουρισμό» υγείας.

Ειδικά για εξωσωματική γονιμοποίηση που είναι και το αντικείμενό μου, η Newlife με έδρα τη Θεσσαλονίκη θεωρείται από τις κορυφαίες μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής πανευρωπαϊκά. Ο συνδυασμός των εξαιρετικών αποτελεσμάτων και της συνεπούς στοχευμένης προώθησης έχει οδηγήσει σταθερά σε αύξηση του κύκλου εργασιών στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον.  Οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι ασθενείς μας είναι κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και σε μικρότερο βαθμό οι όμορες βαλκανικές χώρες. Τα αποτελέσματά μας δημοσιεύονται σε ετήσια βάση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (ESHRE European Society of Human Reproduction). Τα οφέλη είναι πολύπλευρα και για την τοπική οικονομία, αφού κατά μέσο όρο οι ασθενείς μας παραμένουν στη χώρα μας για περίπου δέκα ημέρες ανά θεραπεία με ότι αυτό συνεπάγεται σε έσοδα στους τομείς της διαμονής, εστίασης, επισκέψεων σε αξιοθέατα, διασκέδαση κτλ.

Είναι καιρός επιχειρήσεις και κράτος να δουν τη μεγάλη εικόνα και συντονισμένα να προωθήσουν προϊόντα και υπηρεσίες σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο. Οι επενδύσεις που ούτως ή άλλως πρέπει να γίνουν σε υποδομές όπως αεροδρόμια και μεταφορές, η κεντρική οργάνωση της προώθησης από φορείς όπως τα υπουργεία τουρισμού και υγείας αλλά και οι ιατρικοί σύλλογοι καθώς και το πνεύμα εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μπορούν να οδηγήσουν αναμφισβήτητα σε σημαντικότατη ανάπτυξη μέσα στα επόμενα χρόνια.

Ο Δημήτρης Δόβας είναι γυναικολόγος με εξειδίκευση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και Διευθυντής της Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Newlife σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.newlife-ivf.gr