Η ολοκληρωμένη κατασκευή του Ε65 είναι ένα από τα πλέον χρήσιμα και αναγκαία έργα για τη χώρα μας. Είναι, όμως και η μεγάλη ελπίδα μας για το μέλλον της Καρδίτσας , για την πρόοδο και την ανάπτυξη της περιοχή μας. Η παράδοση,επομένως, έστω και καθυστερημένα , ενός μεγάλου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου, καθώς και οι διαβεβαιώσεις και οι δημόσιες δεσμεύσεις για την ολοκλήρωση και των υπολοίπων τμημάτων του έργου, είναι μία πολύ θετική εξέλιξη. Η ικανοποίησή μας βέβαια, εδώ στην Καρδίτσα, είναι διπλή γιατί από εδώ ξεκίνησε η ιδέα και άρχισε ο αγώνας για αυτόν τον νέο, για την Ελλάδα, αυτοκινητόδρομο.

Θυμούμαι , χαρακτηριστικά πως το 1994, στην Αθήνα, στο συνέδριο με θέμα «ΟΙ μεγάλοι χερσαίοι συγκοινωνιακοί άξονες» δεν υπήρξε κάποιος να στηρίξει τις προτάσεις που είχα καταθέσει, για πρώτη φορά, για την «Παράκαμψη Δομοκού» και τους οδικούς άξονες της Θεσσαλίας. Υπήρξε όμως η στήριξη του τοπικού τύπου που μου έδωσε βήμα έκφρασης των επιχειρημάτων και κατόπιν ανέδειξε το ζήτημα στην πραγματική του διάσταση. Σιγά – σιγά το θέμα αγκαλιάστηκε και διεκδικήθηκε από όλους τους φορείς και όλα τα πολιτικά πρόσωπα της Καρδίτσας και των Τρικάλων. Αυτός είναι και ο λόγος που προχώρησε, με πλήρη ομοφωνία, βήμα- βήμα αυτό το σημαντικό έργο.

Στην Καρδίτσα έγιναν οι πρώτες ανακοινώσεις , πριν 23 χρόνια, μετά τις πλημμύρες στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Στην Καρδίτσα στα τέλη Δεκεμβρίου του 1997, υπήρξαν οι πρώτες δεσμεύσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και λίγο αργότερα, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Νομαρχιακού Συμβουλίου του νομού μας, ανακοινώθηκε επίσημα από τον Πρωθυπουργό της χώρας η απόφαση για την ολοκληρωμένη κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου.

Έτσι σήμερα, παρά και τις αρνητικές αποφάσεις με την αναθεώρηση της σύμβασης το 2013, παραδόθηκε το μεσαίο τμήμα του Ε65 και διεκδικούμε την ολοκληρωμένη κατασκευή του.