Η θεσσαλική γαλακτοβιομηχανία Όλυμπος ξεκίνησε την αναβάθμιση της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στο εργοστάσιο των Τρικάλων, μετά την έγκριση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της νέας ΑΕΠΟ (Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) τον Αύγουστο, ενώ η γαλακτοβιομηχανία είχε καταθέσει το σχετικό αίτημα από τον Απρίλιο του 2020.

Η επιχείρηση των αδερφών Σαράντη σκοπεύει να εκσυγχρονίσει και να επεκτείνει τον μηχανολογικό εξοπλισμό προστασίας περιβάλλοντος και να αυξήσει την δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής βιοαερίου και της μονάδας καύσης ιλύος κατά 30%, ενώ θα μειωθεί το ρυπαντικό φορτίο των υγρών αποβλήτων.

Το πλάνο προβλέπει την εγκατάσταση νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος P≥3,00 ΜW με ταυτόχρονη εκμετάλλευση θερμικής ενέργειας ισχύος P≥3,00 ΜW, καθώς και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος P≤3,00 ΜW από φωτοβολταϊκό σταθμό.

Υπενθυμίζουμε πως ο όμιλος διαθέτει και μονάδα βιοαερίου στις εγκαταστάσεις της στο Halchiu, στην επαρχία Brasov της Ρουμανίας, μειώνοντας σημαντικά το κόστος παραγωγής αποκτώντας ταυτόχρονα ενεργειακή αυτονομία από την νέα επένδυση που ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ. 

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από businessdaily.gr)