Διαψεύστηκαν οι εκτιμήσεις που είχαν διατυπωθεί τον Σεπτέμβριο του 2021 από τον τότε πρόεδρο της ΕΒΟΛ, Νικήτα Πρίντζο, για αύξηση του περσινού τζίρου του συνεταιρισμού πάνω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ, καθώς σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του συνεταιρισμού, ο τζίρος του 2021 έκλεισε λίγο πάνω από τα 17 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας μείωση 4,4% σε σχέση με το 2020 (17,8 εκατ. ευρώ).

Μειωμένο ήταν και το προ φόρων της χρήσης 2021, που ανήλθε σε κέρδος ποσού 533.678 ευρώ, έναντι κέρδους 2.027.559 ευρώ της χρήσης 2020.

Το ποσοστό της προ φόρων κερδοφορίας επί του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε στο 3,13% το 2021, από 11,38% το 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους περιορίστηκαν στα 433.436 ευρώ, από τα 1.811.081 ευρώ το 2020.

Όσον αφορά στους στόχους του Συνεταιρισμού για το τρέχον έτος, η ΕΒΟΛ επικεντρώνεται στη στήριξη του αγροτικού κόσμου, ώστε να ξεπεράσει τις δυσκολίες που περνάει ο ευαίσθητος αυτός τομέας, στην παραγωγή νέων προϊόντων, υψηλής διατροφικής αξίας, και στην επέκταση του δικτύου διανομής σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Σπύρος Πιστικός Foodreporter