Στην περιοχή του Καραβόπορου, στο 5ο χλμ του δρόμου Τρικάλων - Πύλης, όπου λειτουργούν σημαντικές επιχειρήσεις με κυριότερη την ΤΥΡΑΣ του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε., επεκτείνεται το δίκτυο φυσικού αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Μέσω της επέκτασης του δικτύου θα μεταφέρονται επιπλέον 3,5 εκατ. όγκοι φυσικού αερίου ετησίως από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τη σύνδεση της μεγαλύτερης Γαλακτοβιομηχανίας της χώρας που είναι η “Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.” των αδερφών Σαράντη. Οι απαιτήσεις της παραγωγικής δραστηριότητας είναι ιδιαίτερα υψηλές καθώς το εργοστάσιο των Τρικάλων (ΤΥΡΑΣ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα των Βαλκανίων σε παραγωγική ικανότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Μιχάλη Σαράντη, Διευθύνοντος Συμβούλου της «Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.», του Λεωνίδα Μπακούρα, Γενικού Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, και της Ευθυμίας Καλογήρου, Διευθύντριας Ανάπτυξης Αγοράς Φυσικού Αερίου Θεσσαλίας, για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης της βιομηχανίας στο δίκτυο διανομής.

Με σημαντική παρουσία στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, η «Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.» προβαίνει σε επενδύσεις που αποφέρουν περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη. Η μετάβαση στη χρήση του φυσικού αερίου από τις μονάδες παραγωγής της βιομηχανίας συμβάλει στον στόχο για περιορισμό του ενεργειακού κόστους και ταυτόχρονα στη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.  

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, εφαρμόζοντας  στοχευμένη στρατηγική για την ενσωμάτωση ενεργοβόρων βιομηχανιών αλλά και την ανάπτυξη του δικτύου διανομής της, παρουσίασε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα κατά την περίοδο του οκταμήνου του 2020.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ξεπέρασε τα 42,62 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν τα 31,45 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,41% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η εταιρεία, παρά τις συνθήκες ύφεσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού, υλοποιεί χωρίς αποκλίσεις το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οικονομική και αειφόρο ανάκαμψη της χώρας.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr