Επενδύσεις ύψους €158,2 εκατ. προβλέπει το νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 - 2025 της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και υποβλήθηκε στη ΡΑΕ.

Τα βασικά σημεία του προγράμματος περιλαμβάνουν επενδύσεις ύψους €141,1 εκατ., που αφορούν την ανάπτυξη και ενίσχυση των υποδομών του δικτύου διανομής φυσικού αερίου.

Προβλέπεται επέκταση του δικτύου χαμηλής και μέσης πίεσης κατά: • 595 χλμ. • 90.350 νέες συνδέσεις • διανομή 580 εκατ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου.

Επίσης προβλέπονται επενδύσεις: • € 8,8 εκατ. επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα και νέες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας μέσω της ψηφιοποίησης των διεργασιών για την ασφάλεια των πληροφοριών και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών • €8,3 εκατ. για την υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου εγκατάστασης 136 χιλ. ευφυών μετρητών και την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μέτρησης • Στην πολιτική μερισμάτων με δίκαιη και σταθερή απόδοση προς τους μετόχους, που εγγυάται τη διανομή μερίσματος ετησίως.

thessaliaeconomy.gr