Η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά κερδοφορίας ήταν το 2022 για την τυροκομία Τζαφέττας από τον Τύρναβο, μετά τη ζημιογόνα διετία 2016-17, παρά τη μείωση της παραγωγής κατά 12,7%, στους 2.090 τόνους, έναντι 2.394 τόνων το 2021. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών των προϊόντων της έφτασε το 2022 τα 7,02 εκατομμύρια ευρώ (προηγούμενη χρήση 5,48 εκατ. ευρώ), ήτοι αύξηση κατά 28,24% σε ετήσια βάση, ενώ τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από 530.911 ευρώ το προηγούμενο έτος στα 996.206,73 ευρώ το 2022 (+87,65%), μία αύξηση που οφείλεται κυρίως στη διατήρηση του κόστους της βασικής πρώτης ύλης γάλακτος και στις αναπροσαρμογές των μέσω τιμών πώλησης των προϊόντων της. Μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης, διανομής, διοίκησης, χρηματοπιστωτικών, αποσβέσεων και έκτακτων εξόδων, προέκυψαν κέρδη προ φόρων 289.049,03 ευρώ έναντι κερδών 146.162,72 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το 2022 η Τζαφέττας πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 770.500,96 ευρώ, έναντι 273.842,41 ευρώ της προηγουμένης περιόδου, ενώ για την τρέχουσα και την επόμενη χρήση προγραμματίζει και νέες επενδύσεις που υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 600.000 ευρώ. Οι επενδύσεις εντάσσονται στη στρατηγική της εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των μηχανολογικών της εγκαταστάσεων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και την παραγωγή νέων προϊόντων για την ανάπτυξη των πωλήσεων σε αγορές υψηλών απαιτήσεων. Τα αποτελέσματα των επενδύσεων αυτών αναμένεται ότι θα είναι απτά για την εταιρεία, καθώς με την ολοκλήρωση των επενδύσεων, θα διαθέτει στην αγορά προϊόντα πλήρως πιστοποιημένα με ΙSO 9001/2008, που θα αυξήσουν τα περιθώρια τιμών πώλησης και μικτού κέρδους της εταιρείας και θα της επιτρέψουν να αυξήσει τόσο τις πωλήσεις της, όσο και τις μέσες τιμές πώλησης της φέτας της.

Η αιχμή για τη μείωση του ανταγωνισμού στο λιανεμπόριο

Για το 2023, η στρατηγική της εταιρείας προβλέπει την περαιτέρω και διαρκή ανάπτυξη των εξαγωγών προς κοινοτικές και τρίτες χώρες, με βασικό είδος παραγωγής τη φέτα, ενώ σημαντική επέκταση σε άλλα εξαγώγιμα είδη δεν σχεδιάζεται τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση. Η διοίκηση της Τζαφέττας εκτιμά ότι οι προοπτικές για το 2023 είναι παρόμοιες με αυτές του 2022, καθόσον διανύουμε περίοδο σταθεροποίησης της οικονομικής κρίσης αλλά και ομαλοποίηση της αγοράς των αλυσίδων λιανικής. Ωστόσο, όπως και στις προηγούμενες οικονομικές της καταστάσεις, έτσι και σε αυτές του 2022 σημειώνει με νόημα ότι όσο μειώνεται αριθμητικά ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε πολλούς λιανοπωλητές, αυξάνεται η πίεση προς τους προμηθευτές για μειώσεις των τιμών τους.

Σπύρος Πιστικός, Foodreporter