Εντονη δυσαρέσκεια σε μικρές επιχειρήσεις της περιφέρειας, αλλά και σε μεγάλες αλυσίδες του κλάδου εστίασης προκαλεί το πρόγραμμα χρηματοδότησης της εστίασης που ανακοινώθηκε την 1η Απριλίου 2021, καθώς με βάση τουλάχιστον όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα μένουν εκτός πάνω από μία στις δύο επιχειρήσεις του κλάδου. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε προβλέπει ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου εστίασης με ποσό που αντιστοιχεί στο 7% του τζίρου του 2019, με την προϋπόθεση ο κύκλος των εργασιών των επιχειρήσεων να έχει μειωθεί το 2020 σε σύγκριση με το 2019 κατά 30% και πλέον.

Στην προϋπόθεση αυτή της μείωσης τζίρου κατά 30% και πλέον εντοπίζεται το πρόβλημα, προϋπόθεση, πάντως, που τίθεται από όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους και αφορούν την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία. Σύμφωνα με υπόμνημα που απέστειλαν στον πρωθυπουργό 43 σωματεία - σύλλογοι του κλάδου εστίασης από όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων πολλών τουριστικών περιοχών, που έχουν συστήσει τον φορέα διαλόγου «Estiasi Greece», μένουν εκτός της περιμέτρου του προγράμματος περίπου 40.000 επιχειρήσεις του κλάδου καθώς δεν πιάνουν το κριτήριο του 30% για τον εξής λόγο: το κριτήριο αυτό υπολογίζεται με βάση τον τζίρο στο δωδεκάμηνο του 2020, ενώ οι επιπτώσεις της πανδημίας ουσιαστικά ξεκίνησαν από τα μέσα Μαρτίου του 2020, οπότε επιβλήθηκε το πρώτο αυστηρό lockdown και ανεστάλη η λειτουργία της εστίασης. Αυτό λοιπόν που υποστηρίζουν τα 43 σωματεία είναι ότι η μείωση του τζίρου θα έπρεπε να υπολογισθεί με βάση τις απώλειες στο εννεάμηνο Απριλίου - Δεκεμβρίου, διότι τα έσοδα των επιχειρήσεων για το πρώτο τρίμηνο της περυσινής χρονιάς μειώνουν για μεγάλο αριθμό των επιχειρήσεων τις απώλειες στο επίπεδο του 21%.

Ο Κύκλος Επαγγελματιών Εστίασης, που αφορά μια άλλη πρωτοβουλία, προτείνει να μη δοθεί οριζόντια ενίσχυση ίση με το 7% του τζίρου του 2019, αλλά αυτή να κλιμακώνεται ως εξής: για τζίρο έως 10.000 ευρώ, επιδότηση 15%, για τζίρο έως 30.000 ευρώ, επιδότηση 14%, για τζίρο έως 100.000 ευρώ, επιδότηση 12%, για τζίρο έως 200.000 ευρώ, επιδότηση 10%, για τζίρο άνω των 200.000 ευρώ, επιδότηση 5%. Επίσης, προτείνει ως ανώτατο όριο επιδότησης τις 30.000 ευρώ και όχι τις 100.000 ευρώ που προβλέπει το πρόγραμμα.

Δήμητρα Μανιφάβα Καθημερινή