Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), η Θεσσαλία έχει τη δικής της αξιοσημείωτη παρουσία στο ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας αναφορικά με την παραγωγή ηλιακής ενέργειας, αφού τα φωτοβολταϊκά συστήματα που φιλοξενεί αντιστοιχούν στο 11% της εγκατεστημένης ισχύος της χώρας. 

Αναλυτικότερα, στη Θεσσαλία υπάρχουν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΦ, 4.100 φωτοβολταϊκά συστήματα, με συνολική ισχύ τα 290 Μεγαβάτ. Από αυτά, τα 2.765 συστήματα βρίσκονται εγκατεστημένα σε οικίες, στέγες και μικρά εμπορικά καταστήματα, ενώ τα 1.335 συστήματα βρίσκονται εγκατεστημένα σε φωτοβολταϊκά πάρκα, πάνω στη θεσσαλική γη. Το σύνολο της ενέργειας που παράγουν τα φωτοβολταϊκά συστήματα της Θεσσαλίας αντιστοιχεί σε 410 εκατομμύρια Κιλοβατώρες τον χρόνο. 

Για να έχουμε μία τάξη μεγέθους της ενέργειας αυτής, αρκεί να σημειωθεί ότι η συνολική παραγόμενη ενέργεια των θεσσαλικών φωτοβολταϊκών είναι αρκετή για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες 110.000 νοικοκυριών. Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να αποκτήσει ακόμα πιο ισχυρό βάρος στη διαμόρφωση της ενεργειακής ταυτότητας της χώρας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο του 2015 οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έφτασαν στο πιο υψηλό σημείο παραγωγής τους, καταφέρνοντας να καλύψουν το 32% της εθνικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που έγινε στις 6 Ιουλίου 2015.