Ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στη Θεσσαλία από ανανεώσιμες πηγές καθίσταται η  «Μυτιληναίος» μετά την εξαγορά 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48 GW τα μισά, περίπου, εκ των οποίων βρίσκονται στο θεσσαλικό κάμπο και κυρίως στο νομό Λάρισας. 

Η πώληση των πάρκων, που ανακοινώθηκε χθες, έγινε από την Egnatia Group και εκτιμάται ότι η κατασκευή τους θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023. 

Η εταιρεία θα αποκτήσει το σύνολο του χαρτοφυλακίου 21 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, καθώς και 4 πρόσθετων υπό ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, ενεργειακά επικουρούμενων από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, επίσης από την Egnatia Group. Η συνολική ισχύς είναι 1,48 GW

To σύνολο του χαρτοφυλακίου έχει υπαχθεί στη διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων (fast track), ενώ εκτιμάται ότι η κατασκευή τους θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023. 

To συνολικό κόστος για τη Mytilineos, τόσο στο χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών πάρκων όσο και για το χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, θα φτάσει τα 56 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, στη σχετική ανακοίνωσή της επισημαίνει τη βαρύτητα που δίνει στο κομμάτι της αποθήκευσης ενέργειας, καθώς αποτελεί μια βασική παράμετρο για την επιτυχή ενεργειακή μετάβαση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας μονάδων ΑΠΕ. 

«H Mytilineos, αναπτύσσοντας έργα αποθήκευσης, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μονάδων παραγωγής ενέργειας και να καταστεί μια εταιρεία με ανεπτυγμένες δυνατότητες και ευελιξία, όπως απαιτείται για τις ενεργειακές εταιρείες του μέλλοντος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ζήσης Ηρειώτης thessaliaeconomy.gr