Προσωρινός ανάδοχος του μεγάλου project της ΔΕΗ Ανανεώσιμες που αφορά την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 200 MW στο λιγνιτικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, αναδεικνύεται η "Βολιώτικη" ΜΕΤΚΑ EGN της Μυτιληναίος. Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2021.

Στον διαγωνισμό ύψους 110 εκατ. ευρώ συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες Resinvest, METKA-EGN,AVAX, Aρχιρόδον και η Κοινοπραξία Sunel UK – Shanghai Electric HongKong.

Το Φ/Π της Κοζάνης αποτελείται από τρία συνολικά τμήματα. Το πρώτο που είναι το πάρκο των 200 MW και αλλά δύο μικρότερα δυναμικότητας 15 MW έκαστο, τα οποία κατασκευάζει αντίστοιχα η Μυτιληναίος, και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Ο προϋπολογισμός και των τριών έργων ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ.

Η ανάθεση του μεγάλου φωτοβολταϊκού περιλαμβάνει τη μελέτη, τα έργα πολιτικού μηχανικού, την προμήθεια, τη μεταφορά, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας καθώς και τη σύνδεση της μονάδας με δύο υποσταθμούς 150kV.

Το έργο χρηματοδοτείται με ελκυστικούς όρους από τις τράπεζες χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις, γεγονός, όπως εαναφέρουν πηγές της «ΔΕH Ανανεώσιμες».