Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στις χονδρεμπορικές αγορές της Ευρώπης. Από τα υψηλά των 400 ευρώ η μεγαβατώρα διαμορφώθηκαν λίγο πάνω από τα 100 ευρώ. Σε ανάλογη πορεία και το φυσικό αέριο.

Συνεχίζεται η αποκλιµάκωση των τιµών ηλεκτρικής ενέργειας στις χονδρεµπορικές αγορές της Ευρώπης, που ξεκίνησε την Πέµπτη 23 ∆εκεµβρίου ως αποτέλεσµα της αλλαγής πορείας των φορτίων LNG από την Ασία προς την Ευρώπη και των σχετικά ήπιων καιρικών συνθηκών.

Από τα πολύ υψηλά –άνω των 400 ευρώ η µεγαβατώρα– οι τιµές προσγειώθηκαν, σταδιακά, οριακά πάνω από τα 100 ευρώ η µεγαβατώρα στις χώρες της ∆υτικής και Κεντρικής Ευρώπης, µε εξαίρεση την Ελβετία που εµφανίζει την υψηλότερη τιµή στα 186,13 ευρώ και τις χώρες των Βαλκανίων µε τιµές στα 175176 ευρώ η µεγαβατώρα.

Η χονδρεµπορική τιµή ρεύµατος στην Ελλάδα, από το ιστορικό ρεκόρ των 415,94 ευρώ η µεγαβατώρα στις 22 ∆εκεµβρίου, υποχώρησε σταδιακά στα 171,90 ευρώ χθες και διαµορφώνεται σήµερα στα 182,47 ευρώ η µεγαβατώρα, καθιστώντας την ελληνική αγορά την ακριβότερη της Ευρώπης µετά την Ελβετία.

Η χονδρεµπορική τιµή ρεύµατος στην Ελλάδα είναι αυξηµένη σήµερα κατά 6% σε σχέση µε χθες παρά τη µείωση της ζήτησης κατά 5%, εξέλιξη που αποδίδεται στην αύξηση της συµµετοχής του φυσικού αερίου στο µείγµα καυσίµου στο 33,7% έναντι 26,9% χθες και τη µείωση της συµµετοχής των ΑΠΕ στο 27,1% έναντι 39%.

Η πτώση της τιµής του φυσικού αερίου, αποτέλεσµα της αλλαγής πορείας των φορτίων LNG από τις αγορές της Ασίας προς την Ευρώπη, ήταν ο βασικός παράγοντας που οδήγησε σε αποκλιµάκωση τις τιµές ηλεκτρικού ρεύµατος.

Οι τιµές φυσικού αερίου, οι οποίες στις 21 ∆εκεµβρίου κατέγραψαν ρεκόρ όλων των εποχών στον ολλανδικό κόµβο (ΤΤF) στα 162 ευρώ η µεγαβατώρα, ξεκίνησαν στη συνέχεια µια πορεία αποκλιµάκωσης, κλείνοντας στα 108 ευρώ στις 24 ∆εκεµβρίου για τα συµβόλαια Ιανουαρίου 2022. Οι τιµές, παρά το γεγονός ότι σηµείωσαν πτώση τις πρωινές ώρες χθες στα 93 ευρώ η µεγαβατώρα ξεπέρασαν στη συνέχεια τα 100 ευρώ και έφτασαν το απόγευµα στα 102 ευρώ, εξέλιξη ενδεικτική της αστάθειας που επικρατεί ακόµη στην ενεργειακή αγορά, η οποία δεν φαίνεται να ισορροπεί όσο παραµένουν σε έξαρση οι γεωπολιτικοί παράγοντες γύρω από το ουκρανικό ζήτηµα και τον αγωγό Nord Stream 2.

Οι ενδείξεις αποκλιµάκωσης των τιµών των τελευταίων ηµερών δεν είναι επαρκείς για ασφαλείς προβλέψεις σε σχέση µε το πότε θα υπάρξει σταθεροποίηση. Το βέβαιο είναι ότι οι τιµές δεν πρόκειται να επανέλθουν στα χαµηλά προ κρίσης επίπεδα. Αυτό προκύπτει και από τα προθεσµιακά συµβόλαια για το πρώτο τρίµηνο του 2022, τα οποία έκλεισαν χθες µια ανάσα από τα 100 ευρώ η µεγαβατώρα.

Η µικρή αποκλιµάκωση των τιµών δεν αλλάζει τη µεγάλη εικόνα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της χώρας. Η µέση χονδρεµπορική τιµή έχει αυξηθεί από τις αρχές του έτους κατά 116%, ποσοστό που για τα νοικοκυριά έχει περιοριστεί από τις επιδοτήσεις στον λογαριασµό ρεύµατος, οι οποίες ξεκίνησαν τον Σεπτέµβριο και α να προ σ α ρ µ όζοντα ι σε µηνιαία βάση, ακολουθώντας τη διακύµανση της χονδρεµπορικής τιµής.

Χρύσα Λιάγγου Καθημερινή