«Φουλάρει» τις διαδικασίες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να δρομολογηθεί άμεσα το επόμενο «κύμα» επενδύσεων σε αυτόνομες (standalone) μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω χορήγησης επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης. Στόχος είναι να μπουν στις ράγες το επόμενο διάστημα δύο δημοπρασίες, οι οποίες θα διεξαχθούν σε παρόμοιες ημερομηνίες.

Η πρώτη δημοπρασία θα αφορά έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του REPowerEU. Όπως έχει γράψει το Insider.gr, από το 795 εκατ. ευρώ του REPowerEU, τα 85 εκατ. ευρώ προορίζονται για την επενδυτική ενίσχυση μπαταριών. Με τα εν λόγω κεφάλαια, θα δρομολογηθούν έργα συνολικής ισχύος 175 MW, τα οποία θα είναι μπαταρίες δίωρης διάρκειας.

Ο έτερος διαγωνισμός είναι η τρίτη ανταγωνιστική διαδικασία του σχήματος στήριξης το οποίο χρηματοδοτείται με κεφάλαια «Ελλάδα 2.0». Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του εν λόγω σχήματος έχουν πραγματοποιηθεί ήδη δύο δημοπρασίες, από τις οποίες έχει «κλειδώσει» ενίσχυση μπαταρίες δίωρης διάρκειας, συνολικής ισχύος 700 MW περίπου. Η επόμενη, τρίτη διαδικασία, θα αφορά μπαταρίες τετράωρης διάρκειας, συνολικής ισχύος 300 MW. Τα επιλέξιμα έργα είναι κατʼ αρχάς όσα προορίζονται για εγκατάσταση στις πρώην λιγνικές περιοχές.

Προς μείωση της επενδυτικής ενίσχυσης

Το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΕΝ είναι οι δύο Υπουργικές Αποφάσεις, που θα εγκρίνουν τους όρους διεξαγωγής των δημοπρασιών, να δημοσιευθούν μέχρι τις 15 Μαΐου. Σε μία τέτοια περίπτωση, η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ) θα μπορέσει να προχωρήσει στην προκήρυξη των διαγωνισμών μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Ο διαγωνισμός με τα κεφάλαια του REPowerEU θα διεξαχθεί με σχεδόν παρόμοιους όρους με τις δύο δημοπρασίες που έχουν ήδη προηγηθεί, καθώς και πάλι θα αφορά μπαταρίες δίωρης διάρκειας. Μία παράμετρος, για την οποία ακόμη δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, είναι το κατά πόσο θα ισχύσει το φίλτρο της «ιδιοκτησιακής διασποράς» που εφαρμόστηκε στις δύο προηγούμενες διαδικασίες, δηλαδή το πλαφόν των 100 MW στη συνολική ισχύ έργων για τα οποία μπορεί μία εταιρεία να λάβει ενίσχυση.

Στον αντίποδα, φαίνεται να έχει «κλειδώσει» από το ΥΠΕΝ πως θα μειωθεί ακόμη περισσότερο η επενδυτική ενίσχυση. Έτσι, έναντι των 100.000 ευρώ ανά MW που ίσχυσαν για την αμέσως προηγούμενη δημοπρασία, η στήριξη στο CAPEX των επενδύσεων θα μειωθεί στις 50.000 ευρώ ανά MW.

Για τις μπαταρίες τετράωρης διάρκειας, η επενδυτική ενίσχυση πρόκειται να καθορισθεί στις 100.000 ευρώ ανά MW. Όσον αφορά τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, αυτό που μένει ακόμη ανοικτό είναι κατά πόσο θα διευρυνθούν οι περιοχές των επιλέξιμων έργων, ή αν θα περιοριστούν αποκλειστικά στις πρώην λιγνιτικές.

Αύξηση του χαρτοφυλάκιου

Ο προσδιορισμός της επενδυτικής ενίσχυσης για τις δίωρες μπαταρίες στις 50.000 ευρώ ανά MW αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά «ψαλίδι» που εφαρμόζει το ΥΠΕΝ στη στήριξη στο CAPEX των έργων – υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος διαγωνισμός για μπαταρίες διάρκειας δύο ωρών είχε διεξαχθεί με την επενδυτική ενίσχυση στις 200.000 ευρώ ανά MW.

Με τις διαδοχικές μειώσεις, το ΥΠΕΝ εξασφάλισε πως με τα διαθέσιμα κεφάλαια θα αναπτυχθεί ένα ακόμη μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο αυτόνομων μπαταριών. Ως συνέπεια, πλέον εκτιμάται ότι τα επιλέξιμα έργα θα ξεπεράσουν σε συνολική ισχύ τα 1.700 MW. Συγκριτικά, το ΕΣΕΚ προβλέπει ότι μέχρι το 2030 θα έχουν αναπτυχθεί μπαταρίες συνολικής ισχύος 3,1 GW.

Με δεδομένο ότι η ενίσχυση της διείσδυσης της αποθήκευσης θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στη διείσδυση των ΑΠΕ, η πιο εμπροσθοβαρής ανάπτυξη έργων θα επιτρέψει να αντιμετωπιστούν σε κάποιο βαθμό οι αρρυθμίες από την υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ στο μίγμα, όπως οι περικοπές «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής.

Κώστας Δεληγιάννης, insider.gr