Τέταρτη πρόταση, πλην εκείνων που έχουν υποβληθεί από τους ισχυρούς παίκτες του κλάδου, ήτοι Μυτιληναίο, ΓΕΚ-Τέρνα, Κοπελούζο αναμένεται για την μονάδα της ΔΕΗ στο Αμύνταιο.. Η πρόταση-έκπληξη σύμφωνα με δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος, είναι θέµα χρόνου και θα προέλθει από την Ιntrakat η οποία διατηρεί, ως γνωστόν, την μονάδα παραγωγής της στη Λάρισα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το σχέδιο του οµίλου Κόκκαλη, που µετά τον τουρισµό φλερτάρει και µε την αγορά ενέργειας, δεν κόβει τον δρόµο για συνεργασίες µε τους άλλους ενδιαφερόµενους, µε κάποιους να υποστηρίζουν ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες πρώτες κινήσεις βολιδοσκόπησης. 

Η Ιntrakat προτάσσει την από κοινού αναβάθµιση µε τη ∆ΕΗ της µονάδας, αλλά και την παραγωγή φθηνού ρεύµατος για τη βιοµηχανία. Οπως αναφέρουν αρµόδιες πηγές, η πρόταση δίνει ιδιαίτερη σηµασία στη συνεργασία µε την τοπική κοινωνία και στην ανάπτυξη παράλληλων δράσεων στον πρωτογενή τοµέα και τη µεταποίηση που θα δώσουν καινούριες διεξόδους στην κοινωνία της ∆υτικής Μακεδονίας. 

Ζ.Η Thessaliaeconomy.gr