Με γοργούς ρυθμούς υλοποιείται το ενεργειακό πλάνο της θεσσαλικής ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, μητρικής εταιρείας της EXALCO.

Η επιχείρηση της Λάρισας απέκτησε ακόμη μια άδεια ισχύος 1ΜW για νέο φωτοβολταϊκό σταθμό, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ 1246/2019 στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της 12ης Δεκεμβρίου. 

Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί και να συνδεθεί με το δίκτυο το 1ο τρίμηνο του 2020. 

Με την ολοκλήρωση του νέου έργου, ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ θα έχει σε ισχύ φωτοβολταϊκά πάρκα 9MW. Σε εκκρεμότητα παραμένουν στη ΡΑΕ άδειες παραγωγής 11MW, για τις οποίες η υλοποίησή τους έχει προβλεφθεί για τα έτη 2020-2021. Στόχος του Ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ είναι να αποκτήσει φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 20MW.  

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr

* Στη φωτογραφία το φωτοβολταϊκό πάρκο της εταιρείας στο πρώην βιομηχανικό συγκρότημα της Ρόκα