Στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στη Λάρισα βρέθηκε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η σειρά των συναντήσεων που είχε ο Γ. Πιτσιλής με στελέχη της φορολογικής Διοίκησης των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ στη Λάρισα, ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο το πρωί με την επίσκεψή του στο Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Θεσσαλίας. 

Ο διοικητής συναντήθηκε με το προσωπικό του και συζήτησε υπηρεσιακά θέματα με την προϊσταμένη Οικονομική Επιθεωρήτρια κα. Χαρίκλεια Κουραμά και τους Οικονομικούς Επιθεωρητές Ηλία Μπανιά και κα. Κων/να Χατζηθωμάογλου. 

Ενδεικτικά ενημερώθηκε για το έργο της υπηρεσίας, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αναζήτησαν λύσεις για την εύρυθμη λειτουργία της. Ο Κ. Πιτσιλής λόγω της πρόσφατης δημοσίευσης της Έκθεσης Απολογισμού των αποτελεσμάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του 2018, εκδήλωσε τη μεγάλη του ικανοποίηση για την επίτευξη των στόχων, και για τα ετήσια αποτελέσματα καθώς ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ δίδει ιδιαίτερο βάρος στο ζήτημα της πάταξης της διαφθοράς εντός της φορολογικής διοίκησης.

Ελευθερία