Χρέη - ρεκόρ προς τα Ταμεία κατέγραψε το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών στο τέλος του 2017. Σύμφωνα με την έκθεση του ΚΕΑΟ για το δ΄ τρίμηνο του 2017,  οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ασφαλιστικούς φορείς εκτινάχθηκαν στα 31,2 δισ. ευρώ έναντι 30,5 δισ. ευρώ που ήταν μόλις τρεις μήνες πριν. Tα χρέη αυτά αφορούν πάνω από 1,3 εκατομμύριο εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους και αγρότες, οι οποίοι αδυνατούν ολοένα και περισσότερο να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τα Ταμεία, υπό το βάρος της ασκούμενης πολιτικής της κυβέρνησης. 

Όπως επισημαίνουν κύκλοι του Υπ. Εργασίας, κατά 52.400 αυξήθηκαν οι οφειλέτες που είναι ενταγμένοι στα "μητρώα" του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών, κατά το δ' τρίμηνο  του 2017 , σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Τα χρέη τους ανέρχονται σε 388 εκατ. ευρώ από όλα τα έτη και οι συνολικές οφειλές, συμπεριλαμβανομένων των νέων οφειλών και των προσαυξήσεων για τους ήδη ενταγμένους, διαμορφώθηκαν στα 31,2 δισ. ευρώ  (τρέχον υπόλοιπο) έναντι 30,5 δισ. ευρώ που ήταν το προηγούμενο τρίμηνο. Δηλαδή, τα χρέη στα ταμεία αυξήθηκαν κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εργασίας: 

- Το συνολικό αυτό ποσό αντιπροσωπεύει σωρευτικά όλες τις οφειλές που έχουν μεταβιβαστεί από τα πρώην ταμεία στο ΚΕΑΟ από την αρχή της λειτουργίας του μέχρι και το 4o τρίμηνο του 2017.  

- Το 97,3% (30.434.870.671 ευρώ) έχει δημιουργηθεί από παλαιούς οφειλέτες, με οφειλές μέχρι και τα τέλη του 2014, και το υπόλοιπο 2,7% (ποσό 850.535.437) δημιουργήθηκε από νέους οφειλέτες, από τις αρχές του 2015 και μετά.  

- Το 2017 το συνολικό ποσό των εισπράξεων του ΚΕΑΟ έφτασε στα 1.052.852.074 ευρώ, έναντι 333.290.851 ευρώ το 2014, ενισχύοντας καθοριστικά τα έσοδα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 

- Το 89,25% των εισπράξεων στο τρίμηνο Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου και το 91,16% στις συνολικές εισπράξεις το 2017, αφορούσαν βεβαιωμένες οφειλές από απλήρωτες εργοδοτικές εισφορές προς το πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Βόμβα χρεών 31,2 δισ. ευρώ στα Ταμεία

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την έκθεση του ΚΕΑΟ οι σημαντικότερες αλλαγές που υλοποιήθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017 είναι οι εξής:

* Εντός του τελευταίου τριμήνου του 2017 στο ΚΕΑΟ εντάχθηκαν 39.574 οφειλέτες από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 12.506 οφειλέτες από τον τ. ΟΑΕΕ, 35 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 64 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 221 οφειλέτες από Φορείς εκτός ΕΦΚΑ (ΕΤΕΑΕΠ και ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ). Συνολικά εντάχθηκαν 52.400 οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 388.382.831 ευρώ.

* Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΑΟ και μέχρι το τέλος του 2017, στο ΚΕΑΟ έχουν ενταχθεί συνολικά 1.336.989 οφειλέτες με συνολικές οφειλές κατά την ένταξη ύψους 26.524.267.874 ευρώ.

* Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου είχαν υποβληθεί 191 αιτήσεις οφειλετών με οφειλές προς τους ΦΚΑ για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού.

* Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία κατηγοριοποίησης των μεγάλων οφειλετών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και της φορολογικής διοίκησης με βάση την βιωσιμότητά τους Για την υλοποίηση της κατηγοριοποίησης των μεγάλων οφειλετών θα εφαρμοστεί συγκεκριμένη μεθοδολογία για την κατάταξη των οφειλετών σε "οικονομικά βιώσιμους", "οικονομικά μη βιώσιμους" και μία ενδιάμεση ομάδα ("γκρίζα ζώνη"), βάσει ανάλυσης χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς και ποιοτικών χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς του οφειλέτη για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών του, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του ΄΄Κεφαλαίου'' της 27/1/2018.

* Στόχος της διαδικασίας κατηγοριοποίησης από το ΚΕΑΟ είναι η ανάλυση του χαρτοφυλακίου των οφειλών των μεγάλων οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Οφειλετών του ΚΕΑΟ και στη συνέχεια ο προσδιορισμός των καταλληλότερων μεθόδων για την διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των οφειλετών βάσει των χαρακτηριστικών των επιμέρους κατηγοριών.

* Οι συνολικές εισπράξεις του ΚΕΑΟ εντός του τριμήνου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017) ανέρχονται σε 318.795.728 ευρώ, αυξάνοντας τις συνολικές εισπράξεις εντός του 2017 σε 1.052.852.074 ευρώ.

Δ. Κατσαγάνης