Την ολοκλήρωση του «γεφυριού της Άρτας» που αποτελεί για τον Βόλο το ημιτελές πάρκινγκ της Φιλελλήνων, αποφασίζει στην σημερινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά από τρεις συνεχόμενους άγονους διαγωνισμούς, ο Δήμος Βόλου αναλαμβάνει το κόστος της ολοκλήρωσης της κατασκευής και της λειτουργίας του πολυώροφου πάρκινγκ προϋπολογισμού 10,4 εκατ. ευρώ. (φωτό μακέτα)

Ο Δήμος Βόλου θα αναθέσει σε κατασκευαστική εταιρεία που θα προκύψει από διεθνή διαγωνισμό την κατασκευή του χώρου στάθμευσης. Θα χρηματοδοτήσει από τα ταμεία του το έργο και θα το λειτουργήσει ο ίδιος, στοχεύοντας στην ανακούφιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που εντείνεται από την έλλειψη χώρων στάθμευσης.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Θανάση Σταυρίδη, πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που χρηματοδοτείται από τα δημοτικά ταμεία προς όφελος της πόλης. Ο διεθνής διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί το διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, και το έργο έχει προθεσμία κατασκευής ενός έτους.

Η εγκεκριμένη μελέτη προβλέπει την κατασκευή του πολυώροφου σταθμού αυτοκινήτων ο οποίος αποτελείται από ισόγειο, έξι ορόφους, δώμα και επτά υπόγεια. Η στάθμευση των αυτοκινήτων στο δώμα επιτρέπεται λόγω του ότι η στάθμη του βρίσκεται κάτω από 1,50 μ. σε σχέση με το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής. Σε σχέση με την εγκεκριμένη μελέτη θα εκτελεσθούν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες που περιγράφονται πλην του χώρου στάθμευσης του δώματος που δεν κατασκευάζεται με το υπάρχον έργο. 

Η συνολική δυναμικότητα του κτιρίου σε θέσεις στάθμευσης είναι 252 θέσεις (20 θέσεις στο πρώτο υπόγειο και από 22 θέσεις στα υπόλοιπα έξι υπόγεια, 4 στο ισόγειο, 3 στον πρώτο όροφο και από 19 στους υπόλοιπους πέντε ορόφους).

Στο σύνολο  των  252  θέσεων στάθμευσης,  οι 9 είναι για  αποκλειστική χρήση των   πελατών   των   καταστημάτων   (κατά   ΓΟΚ).   Οι   9   θέσεις   ιδιωτικής   χρήσης κατανέμονται 3 στον Α’ όροφο και 6 στον Β’ όροφο, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης του σταθμού δημόσιας χρήσης.

Ο πολυώροφος Σταθμός Αυτοκινήτων είναι στεγασμένος, δημοσίας χρήσεως και θα λειτουργεί με αυτοεξυπηρέτηση. Η είσοδος-έξοδος του σταθμού προβλέπεται στην οδό Φιλελλήνων, με τη διασφάλιση επαρκούς χώρου αναμονής των οχημάτων (3 θέσεις), όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Στην είσοδο επί της οδού Φιλελλήνων θα υπάρχει και το γραφείο κινήσεως και το εκδοτήριο εμβαδού 13,00 μ2, απ’ όπου θα εποπτεύεται η ασφαλής είσοδος και έξοδος των οχημάτων. Στον χώρο αυτόν υπάρχει επιπλέον χώρος διημέρευσης και ιματιοθήκη καθώς και ένα WC προσωπικού. Στο κτίριο θα λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των κινήσεων των οχημάτων, σήμανση για τη διευκόλυνση ανεύρεσης  θέσης  από  τους  οδηγούς  καθώς  και  ενημερωτικές  πινακίδες   για  τη διαθεσιμότητα θέσεων ανά όροφο.

Το κτίριο διαθέτει και τους απαραίτητους  χώρους  υγιεινής για το κοινό, αλλά και αποθηκευτικούς χώρους για τις ανάγκες του Σταθμού. Πιο συγκεκριμένα, στο Γ’ υπόγειο καθώς και στον Β’ και Γ’ όροφο δημιουργούνται 2 WC (1 ανδρών και 1 γυναικών), ενώ στο Β’ υπόγειο υπάρχει ένα WC για ΑΜΚ. Το συνολικό εμβαδόν των χώρων  υγιεινής  του  σταθμού είναι 20,00  μ2.    Αποθήκες  δημιουργούνται  στο σύνολο του κτιρίου. Στους ορόφους υπάρχουν αποθήκες συνολικού εμβαδού 32,60   και στα υπόγεια εμβαδού  27,12  μ2. Το συνολικό εμβαδόν των αποθηκών του  σταθμού είναι 59,72 μ2.

Δημιουργούνται  3 καταστήματα  στο  ισόγειο, Α’  όροφο και τμήμα  του  Α’  υπογείου  με πρόσβαση  από  τον  ακάλυπτο  χώρο  επί  της  οδού Δημητριάδος, συνολικού εμβαδού 539.97 μ2  (κύριοι και βοηθητικοί χώροι).

Eλένη Χάνου (Ταχυδρόμος)