Με απλή γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές θα μπορούν να ξεκινούν τη λειτουργία τους επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και σε βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές (ΒΕΠΕ), υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι στις εγκαταστάσεις τους δεν υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες, όπως αυτές ορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.  Αυτό αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής.

Η παραπάνω διάταξη, με την οποία διευκολύνεται η μεταποιητική δραστηριότητα στη χώρα και ειδικά αυτή που ασκείται στους οργανωμένους υποδοχείς, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Ανάπτυξης για την απλούστευση άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η υπαγωγή στο καθεστώς της απλής γνωστοποίησης σημαίνει ότι η επιχείρηση, για να ξεκινήσει να λειτουργεί, γνωστοποιεί τα στοιχεία της στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μέχρι να ενεργοποιηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχου.

Από τη στιγμή της γνωστοποίησης, η επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί και ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές έπεται, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος που είχε θεσπισθεί το 2016 στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της Ελλάδας και σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Μέχρι τώρα, σε καθεστώς γνωστοποίησης υπάγονταν οι οικονομικές δραστηριότητες που εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα, ενώ αυτές που βρίσκονται σε ΒΙΠΕ και ΒΕΠΕ υπάγονταν στο καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, το οποίο είναι πιο χρονοβόρο.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr