Το πρώτο σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στη Θεσσαλία σηματοδοτεί η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για καθαρισμό και αποκατάσταση τμημάτων του Πηνειού ποταμού στους νομούς Λάρισας και Τρικάλων, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ.

Σε ότι αφορά την περιοχή της Λάρισας, περιλαμβάνονται εργασίες για τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων του υδατορέματος Πηνειού, από το ύψος της Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής μέχρι τον οικισμό Κουλούρι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Πρόκειται για ζημιές που προκλήθηκαν μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των θεομηνιών "DANIEL" και "ELIAS".

Οι απαιτούμενες εργασίες είναι :

- Καθαρισμός της βαθείας και της ευρείας κοίτης

- Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προβλέπει έναρξη την 10η/07/2024 με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η/12/2025.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr