Στις 9 Ιουλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

Η σχετική ατζέντα, που περιλαμβάνει 23 θέματα, έχει ως εξής:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης :

ΘΕΜΑ 1ο

: Επικύρωση Πρακτικών της 6ης Συνεδρίασης (Πρακτικό 06/04-06-2018) του

Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 2ο

: Επικαιροποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ολική

τροποποίηση του Π.Δ. 129/2010, όπως ισχύει.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 3ο

 Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρεια Θεσσαλίας οικ. έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 4ο

: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-

2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 5ο

: Οικονομικός Απολογισμός οικ. έτους 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 6ο

: Τροποποίηση Προγράμματος ΚΑΠ και ΠΔΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 7ο

: Επιχορήγηση 2018 Συλλόγων ΑΜΕΑ Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 8ο

: Διορισμός υπαλλήλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, βάσει της αριθμ.

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./82/20966/1-9-2106 (ΦΕΚ 2981/Β΄/16-9-2016) απόφασης του Υπουργού

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έτους 2016».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

ΘΕΜΑ 9ο

: Έγκριση συμμετοχής παιδιών του προσωπικού της Περιφέρειας σε παιδικές

κατασκηνώσεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 10ο

: Αποχαρακτηρισμός του Εθνικού Οδικού Δικτύου που διέρχεται από την πόλη

της Λάρισας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπέμπης Απόστολος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων.

ΘΕΜΑ 11ο

: Επικαιροποίηση των Πινάκων Τιμοληψίας των Δελτίων Πιστοποίησης Τιμών

Ειδών Διατροφής. 

3

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

ΘΕΜΑ 12ο

: Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑ Τεμπών για τo

έργo: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

15/11/2017 ΜΕΧΡΙ 17/11/2017 υποέργο:6 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΑΝΙΑΣ Δ.Ε ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπέμπης Απόστολος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων.

ΘΕΜΑ 13ο

: Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Τεμπών για τα

έργα:

1. ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.

2. ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

15/11/2017 ΜΕΧΡΙ 17/11/2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπέμπης Απόστολος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων.

ΘΕΜΑ 14ο

: Έγκριση υπογραφής επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης με τον

Δήμο Νοτίου Πηλίου για το έργο : «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε ΜΗΛΕΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

ΘΕΜΑ 15ο

: Επιπλέον έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδηλώσεων “Mε

Θέα το Αιγαίο” 27,28,29 και 04/08/2018 στα παράλια του Ν. Λάρισας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού

και Δια Βίου Μάθησης.

ΘΕΜΑ 16ο

: Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. 

4

ΘΕΜΑ 17ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ασύρματος κόμβος

ευρυζωνικών υπηρεσιών, με κωδική ονομασία 242 3403 ΠΥΡΓΕΤΟΣ» της εταιρείας RURAL

CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ, στη θέση «Πρ. Ηλίας» πλησίον του οικισμού

Πυργετός του Δ. Τεμπών, Π.Ε Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 18ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής γιαουρτιού, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., που είναι εγκατεστημένη στη θέση Δρομόβρυση, της Τ.Κ.

Τερψιθέας, του Δήμου Λάρισας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στην Περιφέρεια

Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 19ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Σταθμός

συμπληρωματικής κάλυψης με κωδικό θέσης “Βερδικούσα 3006191” της DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ

ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., στη θέση “ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ” του δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας, στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 20ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Μικρό

Υδροηλεκτρικό Έργο «ΖΗΛΙΑΝΑ», ισχύος 1,585 ΜW, επί του ομώνυμου ρέματος στον Δ.

Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 21ο

: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου

Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας,

του Δήμου Αργιθέας ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

5

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 22ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου Σταθμού Βάσης

Κινητής Τηλεφωνίας με ονομασία και κωδικό θέσης «ΠΕΡΤΟΥΛΙ 1002355» της εταιρίας

VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. που βρίσκεται εγκατεστημένος στην θέση «Ύψωμα Κούνια»

πλησίον της Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 23ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Άδεια χρήσης

νερού του φρέατος ¨Φτελιάς¨ στο Δήμο Σκιάθου, των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της

Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Της συνεδρίασης θα προηγηθούν και τα εξής:

Α) Κατάθεση πρότασης έκδοσης ψηφίσματος του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την

Προστασία των Αγράφων.

Β) Επερωτήσεις της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» :

 

Επερώτηση σχετικά με τις ευθύνες της Περιφέρειας, για την απαράδεκτη

κατάσταση που επικρατεί στην οδό Βόλου της Λάρισας, που έχει ως αποτέλεσμα

την αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων.

 

Επερώτηση για τα αιολικά πάρκα στα Άγραφα.

 Επερώτηση για το Λιμάνι Πλατανιά Νοτίου Πηλίου.