Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες για το μεγάλο έργο υλοποίησης της ψηφιοποίησης φακέλων οικοδομικών αδειών που προωθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), με το τεύχος του διαγωνισμού να έχει μπει σε δημόσια διαβούλευση.

Επί της ουσίας πρόκειται για την ψηφιοποίηση του χάρτινου αρχείου των οικοδομικών αδειών σε ολόκληρη τη χώρα, ένας διαγωνισμός αρχικούς ύψους 150,8 εκατ. ευρώ, ο οποίος μπορεί μάλιστα να φτάσει στα επίπεδα των 226,1 εκατ. ευρώ μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης, εφόσον αυτό ασκηθεί. Το «μέγεθος» του project θα αφορά σε περίπου 48 εκατομμύρια σελίδες.

Τον διαγωνισμό αυτό αναμένεται να διεκδικήσουν εταιρείες από τον χώρο της πληροφορικής και τεχνολογίας, ίσως των telecoms, ενδεχομένως όμως και κατασκευαστικά γκρουπ που «χτυπάνε» έργα τέτοιου προφίλ, όπως οι Intrakat και Τέρνα Ενεργειακή για παράδειγμα.

Να σημειωθεί ότι έχει υπογραφεί από τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υποδομών & Μεταφορών, τον περασμένο Αύγουστο, η ανάθεση στο ΤΕΕ το έργο της Ψηφιοποίησης Φακέλων Οικοδομικών Αδειών, ένα έργο που αναμένεται να λύσει, μεταξύ άλλων, προβλήματα που ανακύπτουν στην αρχειοθέτηση, χρήση (λήψη αντιγράφων) και ασφάλεια του φυσικού αρχείου από φθορά ή καταστροφή.

Αντικείμενο θα είναι η επιλογή αναδόχων (ή και ενός μόνο ανάδοχου) που θα ψηφιοποιούν και θα καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα e-Aδειες του αρχείου των υπηρεσιών στις οποίες βρίσκονται οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών μέχρι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τέθηκε σε ισχύ το e-Άδειες. Με το νέο έργο επιδιώκεται η ψηφιοποίηση, ψηφιακή καταχώρηση, αρχειοθέτηση και γεωκωδικοποίηση, των  φακέλων των αδειών δόμησης, που υπάρχουν στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων όλης  της χώρας. Η υποχρέωση ψηφιοποίησης των φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών και καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο φυσικό αρχείο των οποίων βρίσκονται οι εν λόγω φάκελοι θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023. 

Για την ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων σε ηλεκτρονική μορφή και την καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος οφείλει να:

λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή εκτέλεσης και να προκηρύξει σχετικούς διαγωνισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ψηφιοποίηση σε ηλεκτρονική μορφή και καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες του αρχείου των υπηρεσιών στις οποίες βρίσκονται οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες,

υποστηρίξει την δημιουργία και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων με υψηλή διαθεσιμότητα παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση, υποστήριξη συστημάτων, προσαρμογές αποδοτικότητας και θα προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργία αυτών,

προωθήσει την εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος (εφαρμογές και δεδομένα) σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας,

συντηρεί το λογισμικό του συστήματος και τον τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό έτσι ώστε αυτά να μπορούν να διαθέτουν τις τελευταίες εκδόσεις εφόσον απαιτηθεί, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και ασφάλεια,

υποστηρίζει τις υπηρεσίες στις οποίες βρίσκονται οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών κατά την διάρκεια του έργου.

Για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση φακέλων οικοδομικών αδειών» θα χρησιμοποιηθούν οι υποδομές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στο Ενιαίο Κυβερνητικό νέφος (Υπηρεσίες G-Cloud) η οποία θα λειτουργεί υπό την ευθύνη του ΝΠΔΔ «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας».

Πάντως, να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός αυτός, κατά βάση όροι της προκήρυξής του, είχαν επιφέρει στο παρελθόν αντιδράσεις από φορείς της συγκεκριμένης αγοράς. 

Γιώργος Παπακωνσταντίνου insider.gr