Κριτική στην διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, ασκεί το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου με αφορμή ημερίδα που πραγματοποιείται για το κτηματολόγιο.

Στην ανακοίνωση του ΤΕΕ, αναφέρεται συγκεκριμένα: «Στις 5-3-2018 ενημερωθήκαμε για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης από τον Σύλλογό σας και τον Σύλλογο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, στο Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας με θέμα «Η συμβολή του Δικηγόρου και του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην κτηματογράφηση της χώρας».

Με μεγάλη μας λύπη και αγανάκτηση διαπιστώνουμε πως αγνοήσατε επιδεικτικά τόσο το ΤΕΕ, τον θεσμοθετημένο Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας, που εκπροσωπεί ως φορέας το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών όσο και τους 1.906 Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς και Μηχανικούς Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματός μας, που επίσης έχουν άμεση σχέση και συμβολή στην Κτηματογράφηση της χώρας.

Το ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας από την έναρξη της νέας θητείας της σημερινής Διοίκησης έχει επιδείξει ιδιαίτερη κοινωνική δράση, συνεργάζεται δε στενά με όλους τους φορείς της πόλης μας, αναδεικνύοντας όλα τα σημαντικά ζητήματα. Ομοίως, από την έναρξη της θητείας σας, σάς επισημάναμε την πρόθεση συνεργασίας των φορέων μας, ως δύο εκ των κομβικότερων στη Λάρισα. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε πως σε εκδήλωσή μας για τους Δασικούς Χάρτες την 1η Μαρτίου 2017, είχατε κληθεί και συμμετείχατε με εκπρόσωπό σας στην

σχετική ενημερωτική ημερίδα.

Η απαράδεκτη και απαξιωτική συμπεριφορά απέναντι στο ΤΕΕ και στους χιλιάδες επαγγελματίες-επιστήμονες που αυτό εκπροσωπεί, μας κάνει δυστυχώς να αναθεωρήσουμε την απολύτως συνεργατική άποψη μας.

Ευελπιστούμε μόνο, η συμπεριφορά σας αυτή να μην αντικατοπτρίζει την συμπεριφορά των μελών του Συλλόγου σας, απέναντι στα δικά μας μέλη αλλά και στο ίδιο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ως ΤΕΕ θα διαφυλάξουμε με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο τα κεκτημένα και τα συμφέροντα των μελών μας».