Αναβαθμίζεται η επικοινωνία του προσωπικού στα Ελληνικά τρένα. Η λειτουργία των συσκευών GSM-R, ενισχύει την ασφάλεια στον σιδηρόδροµο, παρέχοντας εύκολη επικοινωνία όσων βρίσκονται πάνω στο σιδηροδροµικό δίκτυο, ήτοι των µηχανοδηγών, των σταθµαρχών και των ρυθµιστών κυκλοφορίας. Εάν λειτουργούσε πλήρως το σύστηµα GSM-R ο µηχανοδηγός του µοιραίου Intercity 62 θα είχε τη δυνατότητα, µόλις αντιλήφθηκε ότι κινείται στη γραµµή καθόδου, να επικοινωνήσει εγκαίρως µε τον µηχανοδηγό της εµπορικής αµαξοστοιχίας και να συνειδητοποιήσουν και οι δύο ότι βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης. Πιθανότατα το τρομερό δυστύχημα στα Τέμπη θα είχε αποφευχθεί.

Η έγκριση της ΡΑΕ για το GSM-R, σύµφωνα µε ανακοίνωση, αφορά αιτήσεις για έξι τύπους οχηµάτων που υποβλήθηκαν από τη ΓΑΙΑΟΣΕ (διαχειριστής τροχαίου υλικού για το ελληνικό ∆ηµόσιο), µε τη ΡΑΣ να αξιολογεί εάν το σύστηµα GSM-R που έχει ήδη εγκατασταθεί στα τρένα είναι συµβατό µε τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανονισµοί για τον σιδηρόδροµο (διαλειτουργικότητα) µε βάση τα στοιχεία της αίτησης.

Το σύστηµα ραδιοεπικοινωνίας GSM-R είχε εγκατασταθεί το 2018 στις γραµµές του ΟΣΕ για το τµήµα Κιάτο - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προµαχώνας. Πρόκειται για έργο που ολοκληρώθηκε µε υπερδεκαετή καθυστέρηση, ενώ εκκρεµούσε η εγκατάσταση σε µέρος του τροχαίου υλικού της Hellenic Train, αλλά και πιστοποίησή του, µε αποτέλεσµα να µην είναι πλήρως λειτουργικό.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr