Συνάντηση της διοίκησης του Επιμελητηρίου Λάρισας με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Οικονομικών στην πόλη.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου:

"Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Σωτήριος Γιαννακόπουλος εξέθεσε στον Υπουργό τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας  και πρότεινε λύσεις που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση των ΜΜΕ. Συζητήθηκε έντονα  η επιτακτικότητα ελάφρυνσης της φορολογίας για τις επιχειρήσεις, τα κόκκινα δάνεια και ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων  και ελευθέρων επαγγελματιών και τονίστηκε από τη μεριά του Επιμελητηρίου το ότι είναι απαραίτητο το Υπουργείο Οικονομικών να παρέμβει ΑΜΕΣΑ στις τράπεζες σε σχέση με τη χορήγηση δανείων στους επιχειρηματίες προς διευκόλυνσή τους. Τέλος η Διοίκηση του Επιμελητηρίου παρέδωσε στον Υπουργό υπόμνημα με όλες τις θέσεις που εκπροσωπεί η τοπική επιχειρηματικότητα".

Το υπόμνημα

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Η ελληνική οικονομία εδώ και οκτώ χρόνια βρίσκεται στη δίνη της μεγαλύτερης ύφεσης μεταπολεμικά. Το σύνολο του ελληνικού λαού έχει υποστεί δραματική μείωση των εισοδημάτων του, με αποτέλεσμα να έχει, στην κυριολεξία, παραλύσει η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Ιδιαίτερα ο χώρος των επιχειρήσεων έχει πληγεί σε πολλές περιπτώσεις ανεπανόρθωτα. Ήδη μετράμε περίπου 300.000 λουκέτα, σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, χωρίς να προσμετράμε σ’ αυτά τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταστεί ανενεργές, αλλά δεν έχουν τυπικά διακόψει τις εργασίες τους.

Ως εκ τούτου, προβάλλει ως παραπάνω από επιτακτική η υιοθέτηση πολιτικών που θα αποσκοπούν στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία αποτελεί το βασικό πυλώνα της υγειούς και αειφόρου ανάπτυξης κάθε σοβαρής οικονομίας.

Σε ότι άπτεται στις αρμοδιότητες του υπουργείου σας, θα θέλαμε να καταθέσουμε τις παρατηρήσεις μας και τις προτάσεις μας, οι οποίες αποτελούν απόρροια της καθημερινής μας επαφής με την επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής και της καταγραφής των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη της.

Και πρώτα απ’ όλα σε ότι αφορά στη φορολογία εισοδήματος. Είναι ξεκάθαρο, ότι η υπερφορολόγηση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων  δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, αλλά οδήγησε σε φορολογικό εγκλωβισμό χιλιάδες συμπολιτών μας. Τα εκατό δις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση αποτελούν την πιο μεγάλη απόδειξη στης αδυναμίας του ελληνικού λαού να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Πρότασή μας είναι η υιοθέτηση ενός φορολογικού συστήματος, σε ότι αφορά στα φυσικά πρόσωπα, στο οποίο όλες οι δαπάνες θα αφαιρούνται από το δηλωθέν εισόδημα και το υπόλοιπο θα φορολογείται κλιμακωτά. Σε ότι αφορά στα νομικά πρόσωπα απαιτείται η δραστική μείωση της φορολογίας, ώστε να μπορέσουν να εξοικονομηθούν αναγκαία κεφάλαια για επενδύσεις και αύξηση της ανταγωνιστικότητας καθώς και την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Στο κομμάτι του ΕΝΦΙΑ, θα θέλαμε να επισημάνουμε  πως είναι άδικη η επιβολή του συγκεκριμένου φόρου και ειδικά σε ακίνητα, τα οποία δεν αποφέρουν κανένα απολύτως εισόδημα στον  ιδιοκτήτη. Η άμεση μείωση του φόρου και η μελλοντική κατάργησή του, θα δώσουν ουσιαστική ανάσα στην οικονομική ζωή της χώρας και θα απελευθερώσουν και την αγορά ακινήτων, καθώς η επιβολή του , και κυρίως ο συμπληρωματικός φόρος, αποτελούν τροχοπέδη για κάποιους που έχουν τα κεφάλαια για την αγορά κάποιου ακινήτου. Επίσης, είναι εκτός λογικής να επιβάλλεται ο φόρος βάσει αντικειμενικών αξιών, τη στιγμή που οι αγοραίες αξίες είναι κατά πολύ μικρότερες. Να θυμίσουμε, ότι οι πλειστηριασμοί ακινήτων διεξάγονται βάσει εμπορικών και όχι αντικειμενικών αξιών. Δε γίνεται, λοιπόν, να ισχύουν δυο μέτρα και δυο σταθμά σε ότι αφοράς τις αξίες των ακινήτων. 

Στο επίμαχο θέμα των πλειστηριασμών, πάγια θέση μας αποτελεί η δια νόμου απαγόρευση σε ότι αφορά σε πρώτη κύρια κατοικία, καθώς η απελευθέρωσή τους δημιουργεί κοινωνικές αδικίες και εντάσεις.

Στις περιπτώσεις κόκκινων δανείων να δίνεται το δικαίωμα στον δανειολήπτη πριν την πώληση του δανείου σε distress funds, να εξαγοράσει το δάνειο του με ανάλογη τιμή σε αυτή που προσφέρεται στο fund.  

Αναφορικά με τις ληξηπρόθεσμες οφειλές, προτείνουμε την αποσύνδεση της ρύθμισης των εκατό δόσεων από νέες οφειλές, ή τουλάχιστο την καθιέρωση ενός εύλογου χρονικού διαστήματος πέραν του οποίου, αν μια νέα οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη θα οδηγεί και στην απώλεια της ρύθμισης των εκατό δόσεων. Επίσης, απαιτείται η απλοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού για χρέη προς το δημόσιο, ώστε να ενταχθούν όσο το δυνατό περισσότεροι οφειλέτες και φυσικά να αποκομίσει περισσότερα έσοδα το κράτος συγκεκριμένα:

1.    Στην αίτηση ρύθμισης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι οφειλές της περιόδου 1-1-2017 έως 31-12-2017.

 

 

2.   Να υπάρξει δυνατότητα αποσύνδεσης του αριθμού των δόσεων με τα καθαρά κέρδη προ φόρων των τόκων και αποσβέσεων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να προσαρμόζει στα μέτρα του το μέγιστο δυνατό αριθμό δόσεων, προκειμένου να είναι συνεπής στην εξόφληση τους.

 

3.    Να λαμβάνεται υπόψη η αξία των περιουσιακών ακίνητων στοιχείων αφού επαναπροσδιορισθούν οι αντικειμενικές αξίες, διότι οι τρέχουσες ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα, (ιδιαίτερα σε σχέση με τα έτη παλαιότητας, την τοποθεσία των ακινήτων, αλλά και την αξιοποίηση και απόδοση κεφαλαίων).

 

4.    Θα πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη ρύθμιση και όσοι έχουν κάνει διακοπή εργασιών χωρίς να απαιτείται επανέναρξη, δεδομένου ότι από την ρύθμιση αυτή αποκλείονται χιλιάδες ασφαλισμένοι που εργάζονταν με αποδείξεις παροχής και  αναγκάστηκαν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους.

 

5.    Για το ποσό των συμπεριλαμβανόμενων οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ανώτερο όριο,  της τάξης των 300.000 ευρώ, ώστε η συγκεκριμένη ρύθμιση να δίνει πρόσβαση αλλά και να διευκολύνει ένα ευρύτερο τμήμα οφειλετών.

 

 Επίσης επιβάλλεται η άμεση καθιέρωση ενός ακατάσχετου-τροφοδότη επιχειρηματικού λογαριασμού μέχρις ενός ποσού, το οποίο θα είναι ανάλογο του κύκλου εργασιών της κάθε επιχείρησης, ώστε να μπορεί να κινηθεί και να λειτουργήσει, καθώς οι δεσμεύσεις των επιχειρηματικών λογαριασμών ακόμα και για μικρές οφειλές, οδηγούν πολλούς συναδέλφους σε οικονομική ασφυξία και συνεπακόλουθα σε κλείσιμο της επιχείρησής τους.

Αναγκαία για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της χώρας είναι επίσης η επαναφορά του ΦΠΑ στην εστίαση στο 14%. 

Επίσης ζητούμε την ενεργοποίηση των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων μέσω του ΕΠΑνΕΚ για την παροχή ρευστότητας στην αγορά και την αναβάθμιση των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Τέλος σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α' - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.

5. Την υπ' αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

Αιτούμαστε για τις πληγείσες περιοχές των παραλίων του Νομού Λάρισας

Να παραταθούν οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Δημοτικές Ενότητες που πληγήκαν.  

Να ανασταλούν οι πληρωμές των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων, για εύλογο χρονικό διάστημα, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

 

Θεωρώντας πως οι προτάσεις μας κινούνται στην κατεύθυνση στης ώθησης της επιχειρηματικότητας και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.

 

 

Με τιμή

 

Για το ΔΣ του Επιμελητηρίου Λάρισας

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Σωτήριος Γιαννακόπουλος