Εντός 80 ημερών θα γίνονται οι πληρωμές στους δικαιούχους των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Οπως προβλέπει σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ, «το πλήρες οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται το αργότερο 80 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής εκ μέρους του δικαιούχου, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων.

Το ποσό που καταβάλλεται δεν υπόκειται σε παρακράτηση ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η πρόνοια που είχε ισχύσει με πρωτοβουλία του αρμόδιου υφυπουργού Γιάννη Τσακίρη, ότι εξαίρεση από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας έχουν οι πληρωμές έως 10.000 ευρώ.

thessaliaeconomy.gr