Σημαντική αύξηση κατά 23,37% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές προς την Γερμανία το α’ τρίμηνο του 2021, συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, φθάνοντας τα €650 εκατ.

Σύμφωνα με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο, η συγκεκριμένη επίδοση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εξαγωγών καπνού (211%), φρέσκων φρούτων (58,3%) και ηλεκτρικών συσσωρευτών (56,3%).

Οι κλάδοι αυτοί, καθώς και αυτός της φαρμακοβιομηχανίας (του οποίου το μερίδιο ως ποσοστό επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών στην Γερμανία ανήλθε στο 13%), σημειώνουν τα τελευταία χρόνια δυναμική αύξηση της εξωστρέφειας και ειδικότερα της παρουσίας τους στη γερμανική αγορά. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη το γεγονός ότι τον Μάρτιο οι ελληνικές εξαγωγές ξεπέρασαν τα €237 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 31,67% από τον αντίστοιχο μήνα του 2020 (€180 εκατ.).

ΣΤΟ 5,9% ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΥΡΙΩΝ & ΓΙΑΟΥΡΤΙΏΝ

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις υποκατηγορίες των προϊόντων, από τα τρόφιμα ξεχωρίζουν, το τυρί και το γιαούρτι (+30%) και με μερίδιο 5,89%, τα φρέσκα φρούτα (+58,26%), τα μη κατεψυγμένα λαχανικά (+9,22%) και τα παρασκευασμένα φρούτα/ ξηροί καρποί, μία κατηγορία ωστόσο, η οποία έχασε έδαφος στο ξεκίνημα του 2021 (-5,43%).

Άξιο μνείας είναι τέλος, το γεγονός ότι οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Γερμανία εμφάνισαν τη μεγαλύτερη αύξηση συγκριτικά με άλλες μεσογειακές – ανταγωνίστριες των προϊόντων της – χώρες και μάλιστα με διαφορά.

Μάκης Αποστόλου FnB Daily