Ολοκληρώθηκε η υπογραφή της συμφωνίας για την απόκτηση από την Intrakat του συνόλου των μετοχών της Άκτωρ -τον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου Ελλάκτωρ- έναντι 214 εκατ. ευρώ που επιμερίζονται σε 100 εκατ. ευρώ το τίμημα και σε 114 εκατ. ευρώ η ανάληψη δανείων εκ μέρους της Intrakat.

Με την εξαγορά της Άκτωρ, η Ιntrakat, που διατηρεί στη Λάρισα το κεντρικό της εργοστάσιο, καθίσταται ο δεύτερος ισχυρότερος πόλος στον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας, καθώς η νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί θα διαθέτει ανεκτέλεστο ύψους 4 δισ. ευρώ.

«Η εξαγορά της Άκτωρ από την Intrakat  αντανακλά αφενός την ισχυρή πίστη των μετόχων της στις προοπτικές και τη δυναμική ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου και αφετέρου την στρατηγική πεποίθηση ότι το νέο εταιρικό σχήμα θα επωφεληθεί από πολύπλευρες συνέργειες και θα διαθέτει μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση που θα οδηγήσει την Intrakat να πρωταγωνιστήσει σε υποδομές και έργα ΣΔΙΤ τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης», αναφέρουν από την εταιρεία.

Ήδη και οι δύο εταιρείες έχουν αναπτυξιακό αποτύπωμα στην ΝΑ Ευρώπη, το οποίο θα διευρυνθεί ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα του ομίλου Intrakat και εκτός συνόρων.

Αντίστοιχα, θα προκύψουν άμεσες συνέργειες από την αυτόματη αύξηση των ποσοστών συμμετοχής του νέου σχήματος σε σειρά από κοινοπραξίες μεγάλων έργων. 

Τα μεγέθη των δύο εταιρειών σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτουν στον κατασκευαστικό κλάδο, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσουν ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο έργων.

Οι νέες συμβάσεις έργων που υπέγραψε ο όμιλος Intrakat στο πρώτο εννεάμηνο του 2022 ανέρχονται σε 406,4 εκ., ενώ αντίστοιχα η Άκτωρ το ίδιο διάστημα εξασφάλισε έργα ύψους 723 εκ. Και οι δύο εταιρείες κατέγραψαν θετικές επιδόσεις στο εννεάμηνο του 2022 με αύξηση εσόδων, στα €148,3 εκ., η Intrakat και στα 380 εκατ. η Άκτωρ.

Η Ιntrakat ενίσχυσε περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση μετά την αύξηση κεφαλαίου ύψους 100 εκατομμύριων ευρώ που ολοκλήρωσε στα τέλη του Ιανουαρίου, με στόχο να χρηματοδοτήσει το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο του ομίλου το οποίο εστιάζει σε Κατασκευές –Υποδομές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις, Διαχείριση Απορριμμάτων και Real Estate. 

Η συμφωνία των δύο πλευρών δεν περιλαμβάνει την Άκτωρ Παραχωρήσεις και τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών. Μέχρι την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι δυο εταιρείες θα λειτουργούν τελείως αυτόνομα.

Ταμειακές ροές 1,3 δισ. ευρώ αναμένει η Ελλάκτωρ από τις παραχωρήσεις

Aπό τον όμιλο Ελλάκτωρ αναφέρουν ότι με τη  συναλλαγή ο όμιλος ισχυροποιεί περαιτέρω τη χρηματοοικονομική του θέση, μέσω ενίσχυσης της λειτουργικής και καθαρής του κερδοφορίας και των αντίστοιχων περιθωρίων κέρδους.

Παράλληλα, ενισχύει σημαντικά τη ρευστότητά του και κατά συνέπεια τη δυνατότητά του, αφενός να χρηματοδοτήσει απρόσκοπτα το επενδυτικό του σχέδιο και αφετέρου να επιστρέψει κεφάλαια στους μετόχους.

Όπως επισημαίνεται, ο όμιλος θα εστιάσει τη δραστηριότητα του στον ευρύτερο κλάδο των υποδομών στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τα έσοδα της συναλλαγής σε δραστηριότητες με μακροπρόθεσμες και προβλέψιμες αποδόσεις, τις Παραχωρήσεις και τα έργα ΣΔΙΤ,  τη Διαχείριση Απορριμμάτων και την Ανάπτυξη – Διαχείριση ακινήτων.

Ο όμιλος στον τομέα των Παραχωρήσεων στην Ελλάδα αναμένει ταμειακές ροές από τα υφιστάμενα έργα που θα υπερβούν τα 1,3 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

«Η ανάπτυξη του εν λόγω κλάδου αποτελεί μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων του ομίλου Ελλάκτωρ, την οποία πρόκειται να ενδυναμώσει περαιτέρω με έργα ΣΔΙΤ σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, επωφελούμενος των σημαντικών προοπτικών που παρουσιάζει η ελληνική αγορά στους τομείς των Μεταφορών, των Κτηριακών και των Τουριστικών Υποδομών και του Περιβάλλοντος», υποστηρίζουν από τη διοίκηση.

Όσον αφορά στον Κλάδο Περιβάλλοντος, ο όμιλος συνεχίζει μέσω της Ηλέκτωρ, η οποία εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής στον κλάδο διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής πράσινης ενέργειας, με ετήσια έσοδα άνω των 120 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, ο όμιλος διατηρεί συμμετοχές στον Κλάδο Ανάπτυξης Ακινήτων (Real Estate) μέσω της REDS. Η REDS αναμένεται να αναπτύξει ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο ύψους 400 εκατ. (Γούρνες – Καμπάς). Τέλος, μέσω της ANEMOS RES, στην οποία διατηρεί ποσοστό 25%, δραστηριοποιείται στον Κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

thessaliaeconomy.gr