Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή νέου κτιρίου για την θεσσαλική Όμηρος Βιομηχανία Γάλακτος, σύμφωνα με όσα αναφέρει στις οικονομικές της καταστάσεις η εταιρεία. 

Η επιχείρηση των αδερφών Γιαννίτση, με έδρα τη Μεγάρχη Τρικάλων, δρομολογεί επίσης την απόκτηση μέρους μηχανολογικού εξοπλισμού με σύναψη σύμβασης leasing, με τον οποίο θα αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα μηχάνημα το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία το 2020, με την ολοκλήρωση νέας κτιριακής εγκατάστασης. 

Η Όμηρος παράγει κυρίως φέτα, λευκά και σκληρά τυριά, ενώ έχει προχωρήσει στη συσκευασία βαρελίσιας φέτας με άλμη, σε τάπερ σταθερού βάρους. 

Έχει συνεργασίες με επώνυμες αλυσίδες super market, Cash & Carry, Catering, χονδρεμπόριο και παράλληλα δραστηριοποιείται στο εξωτερικό με δίκτυο αντιπροσώπων. 

Το 2018 ο όγκος παραγωγής κινήθηκε ανοδικά κατά 61,2% και ο όγκος των εξαγωγών σημείωσε αύξηση 41,9%. Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 60%, η λειτουργική κερδοφορία διπλασιάστηκε, ενώ τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν άλμα της τάξης του 200%.

Πιο συγκεκριμένα η Όμηρος το 2018 είχε πωλήσεις 23,6 εκατ. ευρώ, EBITDA: 2,94 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά φόρων: 1,46 εκατ. 

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Χριστίνα Παπαγιάννη fnb)