Ο Σύνδεσμος από κοινού με την Ελληνική Παραγωγή και 19 περιφερειακούς και κλαδικούς βιομηχανικούς συνδέσμους παρουσίασαν στον Αναπλ. Υπουργό Βιομηχανίας δέσμη προτάσεων.

Συνεχίζοντας τις κοινές παρεμβάσεις για τη βιομηχανική ανάκαμψη της χώρας, ο ΣΕΒ, η Ελληνική Παραγωγή και 19 περιφερειακοί και κλαδικοί βιομηχανικοί σύνδεσμοι παρουσίασαν στον Αναπλ. Υπουργό Βιομηχανίας κ.Στέργιο Πιτσιόρλα χθες, (Πέμπτη, 20/9/2018), στα γραφεία του ΣΕΒ, κοινές προτάσεις άμεσης υλοποίησης για τη βιομηχανική αναγέννηση που μπορούν να συνεισφέρουν στην αύξηση του μεριδίου της μεταποίησης στο 12% του ΑΕΠ, έως το 2020.

Ειδικότερα, προτεραιότητα για τους βιομηχανικούς συνδέσμους είναι τα εξής:

1. Εξυγίανση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων.

2. Μείωση κόστους ενέργειας αλλά και ειδικών φόρων που πλήττουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης.

3. Μείωση φορολογίας επιχειρήσεων (συνδυασμός φόρων και εισφορών στους μισθωτούς καθώς και εταιρικούς φόρους).

4. Επενδυτικά κίνητρα που θα προωθήσουν τις επενδύσεις στη μεταποίηση και τις προκλήσεις του Industry 4.0, ένα νέο πλαίσιο fast track με απλούστερες διαδικασίες και μικρότερο όριο ένταξης, προγράμματα ΕΣΠΑ ειδικά για τη μεταποίηση αλλά και για τις βιομηχανικές περιοχές που έχουν πληγεί υπέρμετρα από την κρίση.

5. Καλύτερη λειτουργία και εποπτεία αγοράς με ηλεκτρονικά μέσα και αυστηρότερους ελέγχους διακίνησης προϊόντων, σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές ποιότητας, αποτελεσματική πάταξη του λαθρεμπορίου.

6. Ταχύτερη αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων με κατάργηση της κατάταξης βάσει οχλήσεων, απλοποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μετάπτωση στο καθεστώς «γνωστοποίησης λειτουργίας» και των δραστηριοτήτων κατηγορίας Α2.

7. Κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας – μεταποίησης σε τεχνικά επαγγέλματα, αναβάθμιση του θεσμού τα μαθητείας και πρακτικής άσκησης, σύγχρονες μορφές και δομές κατάρτισης (ειδικά στην περιφέρεια), νέα μεταπτυχιακά προγράμματα βιομηχανικής εξειδίκευσης.

8. Εμβάθυνση της βιομηχανικής συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας.

Μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, δήλωσε: «Η βιομηχανία-μεταποίηση δίνει ενθαρρυντικά μηνύματα ανάκαμψης. Καινοτομεί, επενδύει, παράγει και εξάγει. Η ταχύτερη βιομηχανική ανάκαμψη είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία νέων και σταθερών θέσεων εργασίας. Η αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου βιομηχανίας στην Κυβέρνηση αποτελεί σίγουρα θετική εξέλιξη και ικανοποιεί πάγιο αίτημα του ΣΕΒ και των υπόλοιπων παραγωγικών φορέων.

Καλούμε την Πολιτεία να προωθήσει τους επόμενους μήνες έως το τέλος του έτους στοχευμένες παρεμβάσεις για την απλοποίηση του επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργεί η Ελληνική μεταποίηση. Πρόκειται για σημαντική πρόκληση που απαιτεί σημαντικό δι-υπουργικό συντονισμό από τον κ. Πιτσιόρλα. Ο ΣΕΒ, η Ελληνική Παραγωγή, οι περιφερειακοί και κλαδικοί βιομηχανικοί σύνδεσμοι έχουμε κοινή αντίληψη και προτάσεις ώστε η Ελλάδα να σταματήσει να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης στη συνεισφορά της βιομηχανίας στην οικονομία (περίπου 9% του ΑΕΠ έναντι 15% του μέσου ευρωπαϊκού όρου).»

Εξάλλου, σε δήλωσή του ο Στέργιος Πιτσιόρλας επισήμανε: «Σε μια παραγωγική συζήτηση, ενημέρωσα τον ΣΕΒ, την Ελληνική Παραγωγή και τους 19 περιφερειακούς και κλαδικούς συνδέσμους για τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και όσες πρόκειται άμεσα να αναλάβουμε για το σύνολο σχεδόν των θεμάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση. Διαπίστωσα ότι από όλους υπάρχει διάθεση συνεργασίας και συμβολής στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής για τη βιομηχανία. Αυτό που μένει είναι να περάσουμε από τις συζητήσεις στην υλοποίηση συγκεκριμένων βημάτων».