Χαµένη στη... µετάφραση των πολύχρωµων τιµολογίων βρίσκεται η αγορά λιανικής, ενώ το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναζητάει ακόµη τη φόρµουλα για τις χρεώσεις του ειδικού πράσινου τιµολογίου που προωθεί µέσω νοµοθετικής ρύθµισης ως υποχρεωτικό για όλη την αγορά.

Οι προµηθευτές έχουν µπροστά τους λιγότερο από ένα µήνα (έως την 1η ∆εκεµβρίου) προκειµένου να ενηµερώσουν τους πελάτες τους µε επιστολές για τις νέες συµβάσεις και τα τιµολόγια που θα προσφέρουν από τις αρχές του νέου έτους. Για να βγάλουν όµως τα τιµολόγια θα πρέπει να γνωρίζουν τη φόρµουλα για τις χρεώσεις του ειδικού τιµολογίου που ανακοίνωσε ο υπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης µία ηµέρα πριν από την κατάθεση της σχετικής ρύθµισης στη Βουλή, την περασµένη εβδοµάδα. Η χρέωση της κιλοβατώρας, σύµφωνα µε τα όσα γνωστοποίησε ο υπουργός, θα στηρίζεται σε µια κοινή φόρµουλα για όλους τους προµηθευτές, µε βασικούς συντελεστές την τιµή της χονδρεµπορικής αγοράς των δύο προηγούµενων µηνών, τα περιθώρια κέρδους κάθε εταιρείας και τους όγκους κατανάλωσης.

Η τιµή θα ανακοινώνεται κάθε 1η του µηνός και θα αναπροσαρµόζεται ως προς τις αποκλίσεις σε σχέση µε τη χονδρεµπορική τιµή τον επόµενο µήνα. Η οριστικοποίηση της φόρµουλας, ωστόσο, φαίνεται να είναι τελικά αρκετά πιο δύσκολη υπόθεση από ό,τι αρχικά υπολόγιζε το επιτελείο του υπουργού. Εκ των υστέρων φαίνεται να διαπιστώθηκε ότι ο συντελεστής «όγκος καταναλώσεων» δεν µπορεί να υπολογιστεί ανά µήνα κι αυτό γιατί οι πάροχοι ενηµερώνονται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ µε καθυστέρηση 5-7 µηνών, κάτι που καθιστά ουσιαστικά ανεφάρµοστο τον µηχανισµό χωρίς τροποποιήσεις, οι οποίες το πιθανότερο είναι να οδηγήσουν σε περαιτέρω καθυστερήσεις.

Χωρίς τη γνωστοποίηση της φόρµουλας για τον υπολογισµό της τιµής της κιλοβατώρας, οι πάροχοι δεν µπορούν να βγάλουν άλλα τιµολόγια ανταγωνιστικά µεταξύ τους και να ενηµερώσουν τους πελάτες τους στο διάστηµα που αποµένει µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου. Το ζήτηµα θα τεθεί από τον σύνδεσµο των παρόχων (ΕΣΠΕΝ) στη συνάντηση µε τον υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη και την υφυπουργό Αλεξάνδρα Σδούκου την ερχόµενη ∆ευτέρα, µε αίτηµα να υπάρξει παράταση δύο µηνών του υφιστάµενου µοντέλου τιµολόγησης (ανά µήνα µε προγνωστοποίηση της τιµής στις 20 του προηγούµενου µήνα) και εφαρµογή των νέων τιµολογίων από 1ης Μαρτίου.

Είναι κοινή η άποψη στην πλευρά των ιδιωτών προµηθευτών ότι το ειδικό τιµολόγιο αποτελεί ευθεία καταστρατήγηση του ανταγωνισµού και στο εσωτερικό του ΕΣΠΕΝ έχουν ξεκινήσει οι πρώτες συζητήσεις για προσφυγή στην Κοµισιόν. Οι ενστάσεις αναµένεται να µεταφερθούν και στην κατ’ ιδίαν συνάντηση µε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, µαζί µε τη δυσαρέσκεια των προµηθευτών για την απουσία διαβούλευσης µε την αγορά. Είναι επίσης κυρίαρχη στην πλευρά των παρόχων η εκτίµηση ότι το ειδικό τιµολόγιο θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιµές από τα κυµαινόµενα cost plus τιµολόγια κι αυτό γιατί θα ενσωµατώσει το ρίσκο της πρόβλεψης της χονδρεµπορικής αγοράς. «Είναι πολύ πιθανό να φέρει τα αντίθετα αποτελέσµατα από αυτά που επιδιώκει το υπουργείο», αναφέρουν χαρακτηριστικά εκπρόσωποι του κλάδου, παραπέµποντας στα περί προστασίας των καταναλωτών που πρεσβεύει το υπουργείο.

Η πλευρά των προµηθευτών δεν συµµερίζεται την άποψη του υπουργείου περί διαφάνειας και προστασίας των καταναλωτών. Συνδέει το νέο τιµολόγιο µε το 1,5 εκατ. πελάτες της ∆ΕΗ χωρίς ΑΦΜ, κάτι που έως ένα βαθµό παραδέχτηκε και ο ίδιος ο υπουργός στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου όταν ερωτηθείς σχετικά τόνισε ότι «θα επιλύσει και αυτό το πρόβληµα». Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του υπουργείου, στο ειδικό τιµολόγιο θα µεταπέσουν τουλάχιστον 3 εκατ. καταναλωτές που δεν διαθέτουν συµβάσεις µε κάποιον προµηθευτή.

Χρύσα Λιάγγου, Καθημερινή