Σημαντική αποκλιμάκωση στις ημέρες πληρωμών σημειώθηκε το 2020. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την ανάλυση των ισολογισμών των 34 αλυσίδων σούπερ μάρκετ, που αποτελούν το δείγμα της φετινής έκδοσης «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2021», η αύξηση των εμπορικών υποχρεώσεων των σούπερ μάρκετ με αρκετά πιο χαμηλό ρυθμό σε σχέση με τις πωλήσεις και το συνολικό κόστος πωληθέντων* (+5,26 έναντι +9,54% αντίστοιχα) οδήγησε σε σημαντική αποκλιμάκωση του αριθμού των ημερών πληρωμών για μία ακόμα χρονιά, από 120,67 το 2019 σε 117,11 το 2020 (υπενθυμίζεται πως το 2018 το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 127,91 ημέρες). Πρέπει να τονισθεί, βέβαια ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων που δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με τα Διεθνή ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν ακριβώς οι συγκεκριμένοι δείκτες, οι οποίοι εμφανίζονται αυξημένοι.

Γι΄ αυτό τον λόγο πρέπει να χρησιμοποιούνται ως στοιχείο ενδεικτικό των εξελίξεων και των τάσεων στον κλάδο και όχι ως ακριβείς αριθμοί ή ως μέτρο σύγκρισης των επιδόσεων των επιμέρους επιχειρήσεων.

Στη Μετρό ο μικρότερος χρόνος πληρωμών

Όσον αφορά τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες (σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών), τον μικρότερο χρόνο πληρωμών εμφάνισε η Μετρό, για την οποία οι ημέρες πληρωμής διαμορφώθηκαν στις 86,52, με μείωση μάλιστα κατά 10,62 ημέρες, και τον μεγαλύτερο η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης με 149,30 ημέρες, παρά τη νέα σημαντική μείωση κατά 8,29 ημέρες, σε σχέση με το 2019.

Από τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες, οι 6 εμφάνισαν μείωση και 4 αύξηση στις ημέρες πληρωμών. Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν ο ΣΥΝ.ΚΑ. κατά 17,85 ημέρες, φτάνοντας τις 119,71, και η Bazaar κατά 2,95 ημέρες, φτάνοντας τις 100,58.

Foodreporter

*Το κόστος πωληθέντων δεν είναι προσαρμοσμένο για ΦΠΑ